Helpdesk
titulní obrázek

Základní kurz pro distribuci pojištění (POJ Z)

E-learningový kurz pro seznámení s terminologií, základními aspekty nové právní úpravy Zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ). Základní vzdělávací aktivita zakončená krátkým testem. Výborný prostředek k prokázání odbornosti v přechodném období 2019–20! Kurz je plně vyhovující vzdělávací aktivitou pro vydání čestného prohlášení o splnění odbornosti podle ZDPZ v přechodném období 2019–20!

Pojistky
Začátečník

Vhodné pro

Zprostředkovatele pojištění, vázané zástupce a jejich pracovníky

 • vstupující i pracující v oboru,
 • s potřebou vyřešit odbornost podle zákona v přechodném období,
 • se zájmem o novou úpravu distribuce pojištění podle ZDPZ.

Jak tento kurz zapadá do řešení odbornosti dle ZDPZ?


Hledáte více, než jen Základní kurz?

Připravili jsme pro Vás komplexní vzdělávací program pro rozvoj odbornosti v pojišťovnictví. Více informací v sekci Doplňující informace níže.


Proč kurz mít

Každý zprostředkovatel či „povinná osoba“ musí odbornou zkoušku podle své činnosti složit u akreditované osoby do 1. 12. 2020. V průběhu let 2019 a 2020 lze odbornost prokázat dvěma způsoby:

 • Dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., tj. některým z osvědčení získaném podle „starého“ zákona, např. o zkoušce pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele (PPZ). Pro účely prokazování odborné způsobilosti postačí jakýkoliv doklad u jakékoliv kategorie PZ.
 • Čestným prohlášením, které zastoupená osoba (pojišťovna nebo samostatný zprostředkovatel) vydá pro své pracovníky, VZ a jejich pracovníky či DPZ na základě předchozího ověření odbornosti u daného pracovníka.

Cena kurzu

 • Základní cena kurzu pro individuální objednávky je 349 Kč bez DPH

 • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 199 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 1990 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.

 • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (helpdesk@efpa.cz / 246 056 100)


Jak kurz objednat

 • Při individuální objednávce klikněte na "Individuální objednávka" výše a kurz vložíte do objednávkového košíku
 • Pro hromadné objednání nás kontaktujte na helpdesk@efpa.cz / 246 056 100.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je získat a/nebo upevnit přehled o nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění.

1. Distribuce pojištění

1.1 Distribuce pojištění a dohled ČNB

1.2 Zprostředkovatelé a jejich role

1.3 Odborná způsobilost

1.4 Odměňování v distribuci

2. Právní úprava soukromého pojištění

2.1 Základní pojmy v sektoru pojištění a zajištění

2.2 Vznik, průběh a zánik pojistné smlouvy

2.3 Druhy pojištění (škodové a obnosové)

2.4 Povinná dokumentace pojištění

3. Související předpisy a povinnosti v distribuci

3.1 Opatření proti praní špinavých peněz – AML

3.2 Opatření pro ochranu osobních údajů – GDPR

3.3 Mlčenlivost a etika v distribuci pojištění

3.4 Daňová problematika


Komplexní program pro základní vzdělání pojišťovacích poradců a makléřů

Hledáte více než pouze Základní kurz? Představujeme komplexní program složený ze Základního kurzu a navazujících Oborových modulů:

 • Modul POJ1: Životní pojištění
 • Modul POJ2: Neživotní pojištění motorových vozidel
 • Modul POJ3: Neživotní pojištění občanských rizik
 • Modul POJ4: Neživotní pojištění podnikatelských rizik

Celý produktový leták programu stahujte ZDE.

Pro více informací a objednání programu nás kontaktujte: lukas.beranek@efpa.cz, 725 966 655.