EFPA ČR

Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe.

Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele.

EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.

Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytváříme tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství.

O EFPA EUROPE

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).

Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.

EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 10 000 profesionálů v oboru finančního poradenství. Díky certifikaci EFPA ČR se můžete ke špičce trhu přidat i Vy!

Vedení EFPA ČR

EFPA ČR je řízena Radou, která je jejím statutárním orgánem

Členové Rady

profilový obrázek - Marta Gellová
Mgr. Marta Gellová
Předsedkyně Rady

Marta Gellová je spoluzakladatelkou a předsedkyní rady EFPA ČR. Je místopředsedkyní Executive Board EFPA Europe, garantuje legislativní a metodickou činnost EFPA. Vede realizaci nejvýznamnější aktivity EFPA ČR - výroční konference.

profilový obrázek - Petr Volek
Ing. Petr Volek, Ph.D.
Místopředseda Rady

Petr Volek je místopředsedou Rady EFPA a členem Rady pro profesní zkoušky. Je zodpovědný za udržování odborné úrovně zkoušek, a garantem činnosti zkušebních komisí a sboru komisařů. Zajišťuje spolupráci s akademickými pracovníky a institucemi.

profilový obrázek - Zdeněk Santler
Ing. Zdeněk Santler, MBA
Člen Rady

Zdeněk Santler je členem Rady EFPA a členem Rady pro vzdělávání. Zastřešuje také obchodní, PR a marketingové aktivity EFPA ČR.

Rada EFPA

zřizuje následující komise a výbory

zkušební komise
Zkušební komise

Zajišťuje metodický a odborný dohled nad vývojem a prováděním profesních zkoušek.

akreditační komise
Akreditační komise

Zabezpečuje akreditaci přípravných kurzů a kurzů dalšího vzdělávání.

komise pro přípravu konference
Komise pro přípravu Konference

Je složena z EFA poradců a vedení EFPA, podílí se na přípravě koncepce a obsahu Mezinárodní konference EFPA.

etický výbor
Etický výbor

Kontroluje u členů EFPA dodržování Etického kodexu.

Kodex zde ke stažení
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
předseda Výboru
Josef Malíř
místopředseda Výboru
 
Marek Černoch
člen Výboru
Martina Malá, EFP
člen Výboru
Jan Socha, EFP
člen Výboru

PrOVOZNÍ ŘEDITEL

profilový obrázek - Lukáš Beránek
Ing. Lukáš Beránek

Lukáš Beránek je manažerem obchodu pro VIP klienty a má na starost řízení a správu portálu efpa.cz.

Jak pracujeme?

certifikujeme
Jsme partneři

Jsme partneři bankovních institucí, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, distributorů - strukturovaných společností i poolů.

online
Certifikujeme

Poskytujeme služby nezávislé, vysoce profesionální a spolehlivé certifikační autority, která zajistí přípravu a samotnou realizaci certifikace zaměstnanců a distribučních sítí dle stávajících i nových legislativních požadavků (viz MIFID II.).

partneri
Testujeme

Vybrané zkoušky realizujeme po celé ČR s technologií hromadného plno/poloelektronického testování.

testujeme
Jsme on-line

Portál EFPA ČR umožňuje personálním manažerům a manažerům distribuce komplexní přehled o průběhu certifikace zaměstnanců či distribuční sítě on-line.

Ke stažení

Soubory pro veřejnost a média ke stažení

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Etický kodex EFPA

Logo manuál, loga EFPA ČR

Metodika zajištění standardů EFPA

Pro média

Napsali o nás

Nové požadavky podle novely ZPKT jsou na obzoru

8.4.2016

Více se dozvíte v článku Zlaté koruny, kde na otázky odpovídá Petr Volek a Marta Gellová z EFPA ČR.

Odbornost v investicích podle novely ZPKT přinese zkvalitnění distribuce

7.4.2016

Více informací v článku Zlaté koruny.

Nová profesní zkouška IP-KI

24.3.2016

Investiční poradce se specializací na kolektivní investování IP-KI