EFPA ČR

Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe.

Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele.

EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.

Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytváříme tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství.

O EFPA EUROPE

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).

Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.

EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 10 000 profesionálů v oboru finančního poradenství. Díky certifikaci EFPA ČR se můžete ke špičce trhu přidat i Vy!

Vedení EFPA ČR

EFPA ČR je řízena Radou, která je jejím statutárním orgánem

Členové Rady

profilový obrázek - Marta Gellová
Mgr. Marta Gellová
Předsedkyně Rady

Marta Gellová je spoluzakladatelkou a předsedkyní rady EFPA ČR. Je místopředsedkyní Executive Board EFPA Europe, garantuje legislativní a metodickou činnost EFPA. Vede realizaci nejvýznamnější aktivity EFPA ČR - výroční konference.

profilový obrázek - Petr Volek
Ing. Petr Volek, Ph.D.
Místopředseda Rady

Petr Volek je místopředsedou Rady EFPA a členem Rady pro profesní zkoušky. Je zodpovědný za udržování odborné úrovně zkoušek, a garantem činnosti zkušebních komisí a sboru komisařů. Zajišťuje spolupráci s akademickými pracovníky a institucemi.

profilový obrázek - Zdeněk Santler
Ing. Zdeněk Santler, MBA
Člen Rady

Zdeněk Santler je členem Rady EFPA a členem Rady pro vzdělávání. Zastřešuje také obchodní, PR a marketingové aktivity EFPA ČR.

Rada EFPA

zřizuje následující komise a výbory

zkušební komise
Zkušební komise

Zajišťuje metodický a odborný dohled nad vývojem a prováděním profesních zkoušek.

akreditační komise
Akreditační komise

Zabezpečuje akreditaci přípravných kurzů a kurzů dalšího vzdělávání.

komise pro přípravu konference
Komise pro přípravu Konference

Je složena z EFA poradců a vedení EFPA, podílí se na přípravě koncepce a obsahu Mezinárodní konference EFPA.

etický výbor

Etický výbor

Kontroluje u členů EFPA dodržování Etického kodexu.

 

Etický kodex zde ke stažení

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
předseda Výboru
Josef Malíř
místopředseda Výboru
 
Marek Černoch
člen Výboru
Martina Malá, EFP
člen Výboru
Jan Socha, EFP
člen Výboru

Ředitelé EFpa

profilový obrázek - Lukáš Beránek
Ing. Lukáš Beránek
Provozní ředitel
 

Lukáš Beránek je manažerem obchodu pro VIP klienty a má na starost řízení a správu portálu efpa.cz.

profilový obrázek - Zbyněk Prim
Zbyněk Prim, EFP
Ředitel vzdělávání
 

Zbyněk má na starost Marketplace a strategii vzdělávání a také evropské certifikace PFP, EFA a EFP.

profilový obrázek - Lenka Hloušková Schimmerlová
Lenka Hloušková Schimmerlová, BA (Hons)
Finanční ředitelka

Lenka řídí veškeré finanční toky a je také compliance manažerkou a manažerkou akreditovaných zkoušek.

Jak pracujeme?

certifikujeme
Jsme partneři

Jsme partneři bankovních institucí, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, distributorů - strukturovaných společností i poolů.

online
Certifikujeme

Poskytujeme služby nezávislé, vysoce profesionální a spolehlivé certifikační autority, která zajistí přípravu a samotnou realizaci certifikace zaměstnanců a distribučních sítí dle stávajících i nových legislativních požadavků (viz MIFID II.).

partneri
Testujeme

Vybrané zkoušky realizujeme po celé ČR s technologií hromadného plno/poloelektronického testování.

testujeme
Jsme on-line

Portál EFPA ČR umožňuje personálním manažerům a manažerům distribuce komplexní přehled o průběhu certifikace zaměstnanců či distribuční sítě on-line.