Základní kurz pro distribuci pojištění

E-learningový kurz pro seznámení s terminologií, základními aspekty nové právní úpravy Zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ). Základní vzdělávací aktivita zakončená krátkým testem. Výborný prostředek k prokázání odbornosti v přechodném období 2019–20! Kurz je plně vyhovující vzdělávací aktivitou pro vydání čestného prohlášení o splnění odbornosti podle ZDPZ v přechodném období 2019–20!
hit
E-learning

Vhodné pro

Zprostředkovatele pojištění, vázané zástupce a jejich pracovníky

  • vstupující i pracující v oboru,
  • s potřebou vyřešit odbornost podle zákona v přechodném období,
  • se zájmem o novou úpravu distribuce pojištění podle ZDPZ.

Proč kurz mít

Každý zprostředkovatel či „povinná osoba“ musí odbornou zkoušku podle své činnosti složit u akreditované osoby do 1. 12. 2020. V průběhu let 2019 a 2020 (nově až do 31. 5. 2021) lze odbornost prokázat dvěma způsoby:

  • Dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., tj. některým z osvědčení získaném podle „starého“ zákona, např. o zkoušce pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele (PPZ). Pro účely prokazování odborné způsobilosti postačí jakýkoliv doklad u jakékoliv kategorie PZ.
  • Čestným prohlášením, které zastoupená osoba (pojišťovna nebo samostatný zprostředkovatel) vydá pro své pracovníky, VZ a jejich pracovníky či DPZ na základě předchozího ověření odbornosti u daného pracovníka.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je získat a/nebo upevnit přehled o nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění.

1. Distribuce pojištění

1.1 Distribuce pojištění a dohled ČNB

1.2 Zprostředkovatelé a jejich role

1.3 Odborná způsobilost

1.4 Odměňování v distribuci

2. Právní úprava soukromého pojištění

2.1 Základní pojmy v sektoru pojištění a zajištění

2.2 Vznik, průběh a zánik pojistné smlouvy

2.3 Druhy pojištění (škodové a obnosové)

2.4 Povinná dokumentace pojištění

3. Související předpisy a povinnosti v distribuci

3.1 Opatření proti praní špinavých peněz – AML

3.2 Opatření pro ochranu osobních údajů – GDPR

3.3 Mlčenlivost a etika v distribuci pojištění

3.4 Daňová problematika

Cena
349,00 Kč
s DPH 422 Kč
Objednat
1 094 studujících
4:00 hodin studia
E-learning
Příprava na zkoušku