Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

Penze

Vyberte si
abecedně nejnovější nejoblíbenější délka studia