Profesionální on-line komunikace s klientem - záznam

Všichni z vás už si během pandemie asi měli možnost vyzkoušet komunikaci s klientem on-line. Tento kurz shrne zásadní rozdíly mezi on-line a off-line komunikací a bude na nich stavět. Soustředíme se především na profesionální dojem ze schůzky. Nejen díky správnému obrazu a zvuku, ale hlavně on-line vizualizačním nástrojům. Jedná se o videokurz s přidaným krátkým testem.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je pomoci poradcům orientovat se v nástrojích on-line komunikace, tak aby mohli, i v době pandemie, efektivně vykonávat svoji profesi. 

Jan Složil
Jan Složil

Stavím digitální online kurzy, které mohou nahradit nebo doplnit vaše aktuální školení vedená instruktorem. Pomohu vám začít používat digitální učení ve vaší společnosti a budovat strategii digitálního učení. A mohu vás naučit používat Articulate Storyline k vytváření vlastních online učení.

Cena
750,00 Kč
s DPH 908 Kč
Objednat
94 studujících
2:00 hodin studia
2 kredity EFA
2 kredity EFP
2 kredity PFP
E-learning
Ostatní