Základní kurz dle ZPKT (INVESTICE) - Investiční zprostředkovatel

E-learning

Vhodné pro

Vázané zástupce (pouze však v případě, že jsou fyzickou osobou a ke dni účinnosti novely, tedy k 3. lednu 2018, byli zapsáni v seznamu VZ na ČNB), investiční zprostředkovatel a OCP.

Kurz je nabízen ve 2 variantách:

 • pro Obchodníky s cennými papíry (OCP) - základní varianta kurzu
 • pro Investiční zprostředkovatele (IZ) - zúžený obsah zaměřený na oblasti dostupné IZ

Výhodnější cena kurzu

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO VÝHODNĚJŠÍ CENU!
 • Kontakt pro objednávky je: helpdesk@epfa.cz / 246 056 100.

Obsah kurzu

  • Finanční trh a teorie financí

  • Investiční nástroje

  • Kolektivní investování

  • Investice a investiční strategie

  • Legislativa, regulace a poskytování investičních služeb

  • Finanční analýza

Absolování kurzu

 • Kurz je zakončen testem o 15 otázkách s požadovanou úspěšností min. 80 % (12 otázek)

 • Každá otázka má 4 možnosti odpovědí, pouze 1 správná, test nemá omezený počet opakování

 • Po úspěšném složení testu je vystaven certifikát v pdf, který je podkladem pro čestné prohlášení při registraci u ČNB.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
4 148 studujících
8:00 hodin studia
E-learning
Příprava na zkoušku