Prezenční přípravný kurz ke zkoušce INVESTICE

Prezenční kurz pro klientské skupiny v délce 4 či 8 hodin pro intenzivní přípravu před zkouškou podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Kurz není veřejný - je určen pro uzavřené skupiny. Možnost individuálního přizpůsobení obsahu a rozsahu (i do více samostatných bloků) pro každou skupinu.
Prezenční

Termíny kurzu

Kurz nemá žádné veřejně vypsané termíny.

Kurz je realizován vždy na základě individuální objednávky klienta a po dohodě s ním - pro objednání kontaktujte šéflektorku Šárku Chocovou - sarka.chocova@efpa.cz.

Cíl kurzu

 • Poskytnout komentáře a vysvětlení k pojmům, uvedeným ve výše uvedeném zákoně.
 • V návaznosti na absolvování e-learningové přípravy upřesnit případné nejasnosti a napomoci k lepšímu pochopení.
 • Připravit účastníky kurzu na absolvování odborné zkoušky ve zúženém i plném rozsahu. Po ukončení tréninku je možno absolvovat odbornou zkoušku.

Přínos pro účastníky:

 • Rekapitulace znalostí získaných při studiu formou e-learningu
 • Možnost konzultace problémových oblastí tématu - maximálně 25 účastníků 
 • Statisticky vyšší úspěšnost absolvování odborné zkoušky

Kurz je vhodný pro: 

 • Investiční zprostředkovatele a poradce

Obsah a délka kurzu

Kurz je standardně nabízen jako 4 nebo 8 hodinový - podle rozsahu témat. Pro každého klienta je kurz však individuálně navrhován a je tak možné jej rozdělit do jiných bloků, či se věnovat pouze vybraným tématům - kontaktujte naši šéflektorku Šárku Chocovou!

 • Finanční trh a teorie financí
 • Subjekty na kapitálovém trhu
 • Regulace poskytování investičních služeb
 • Investiční fondy
 • Investiční nástroje a jejich emise
 • Investiční služby
 • Investice a investiční strategie
 • Finanční analýza (jen pro zkoušku kat. B)

Cena kurzu

 • Základní cena kurzu je 14 900 Kč bez DPH za 4 hodinový kurz (28 000 Kč bez DPH za 8 hodinový kurz) pro maximálně 25 osob
 • TIP: spolupracujete s EFPA ČR v rámci certifikačních zkoušek či vzdělávání? Kontaktujte nás pro výhodnější cenu (sarka.chocova@efpa.cz)

Jak kurz objednat

 • Máte-li zájem kurz pro svůj tým zorganizovat, kontaktujte Šárku Chocovou (sarka.chocova@efpa.cz) pro domluvení termínu, jeho organizace a obsahu kurzu
Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Cena
14 900,00 Kč
s DPH 18 029 Kč
Žádný dostupný termín
Prezenční
Příprava na zkoušku