STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
listopad 2021
říjen 2021
červenec 2021
květen 2021
duben 2021
březen 2021
únor 2021
leden 2021
prosinec 2020
listopad 2020