Činnost tipaře a zprostředkování finančních produktů

Na finančním trhu se setkáváme s různými finančními produkty. Prodej a zprostředkování některých z nich je přísně regulován zákonem, zatímco u jiných se setkáváme s pojmem tipař. Co přesně to tipařina je? Jaké činnosti tipař smí vykonávat? A kde končí činnost tipaře a začíná regulovatelná činnost? Odpovědi na tyto otázky najdete v našem kurzu.
hit
novinka
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout informace o obecné činnosti tipaře, která není regulovaným zprostředkováním ani poradenstvím týkajícím se finančních produktů.

Témata kurzu

  • Tipnete si, kdo je tipař?
  • Regulované zprostředkování a poradenství (neboli co tipařina není)
  • Co tipař dělat může a co ne
  • Z rozhodovací činnosti ČNB
  • Právní forma výkonu činnosti tipaře
  • Odpovědnost při výkonu tipařské činnosti
  • Praktické příklady
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D
Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D

Zdeněk Husták je společníkem BBH. Působí zde jako Head of Regulation & Compliance. Mezi oblasti jeho právní expertízy patří finanční trhy a finanční služby, civilní a trestní odpovědnost právnických osob, hospodářská soutěž, ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost. V rámci své praxe působil jako právní poradce pro významné banky, pojišťovny a další finanční instituce, a to jak české, tak i mezinárodní. Je členem rozkladové komise ČNB, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Působil jako člen poradního výboru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a penzijní fondy (EIOPA). Věnuje se také publikační činnosti v oblasti finančních trhů mj. vedoucí kolektivu autorů komentáře k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, a přednáškové činnosti jak na domácích, tak i zahraničních konferencích a seminářích. Přednáší rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze či Právnické fakultě v Brně.

Zdeněk je zapsán v seznamech ČNB pro likvidátory a nucené správce obchodníků s cennými papíry, organizátorů regulovaných trhů, provozovatelů vypořádacích systémů, investičních společností, fondů kolektivního investování a hlavních administrátorů.

Cena
590,00 Kč
s DPH 714 Kč
Objednat
109 studujících
1:30 hodin studia
1.5 kredity EFA
1.5 kredity EFP
1.5 kredity PFP
E-learning
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní