Vzdělávání: konkurenční výhoda poradce

Absolvujete produktové tréninky, učíte se obchodní dovednosti?

EFPA vám přinese mnohem více!

Připravíme vás na odborné zkoušky, abyste mohli dělat svou profesi - od penzí přes investiční produkty!

Špičkoví lektoři a poradci vám ukážou detaily tvorby produktů, mezinárodní standardy finančního poradenství i zkušenosti z vlastní praxe!!

Přípravný kurz zkoušky EFA

Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům.

Uchazeče o prestižní profesní titul EFA (European Financial Advisor)

Přípravný e-learningový kurz na zkoušku dle zákona o spotřebitelském úvěru

Kurz v e-learningové formě obsahující teoretickou přípravu i cvičné testy využívající veřejnou databázi zkouškových otázek ČNB.

Poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, jejich pracovníkům, vázaným zástupcům i jejich pracovníkům

Přípravný e-learningový kurz na zkoušku dle ZPKT

E-learningový přípravný kurz s cvičnými testy v aplikaci DRIL s oficiálními otázkami ČNB | Kurz vytvořený tvůrci zkouškové databáze otázek.

Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru

Řešení k doložení čestného prohlášení. Tento kurz je vhodný pro hromadné, rychlé a efektivní řešení proškolení sítí a skupin. Výsledkem kurzu je Osvědčení o absolvování spojené přímo s čestným prohlášením o odborné způsobilosti podle § 176 ZSÚ.

Zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, vázané zástupce a další pracovníky

Základní kurz dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Řešení odbornosti k doložení čestného prohlášení pro prokazování odbornosti dle přechodného ustanovení podle Čl. II. odst. 15 ZPKT. Tento kurz je vhodný pro hromadné, rychlé a efektivní řešení proškolení sítí a skupin - má variantu pro OCP i IZ. Výsledkem kurzu je Osvědčení o absolvování školení, které je možné doložit přímo k čestnému prohlášení o odborné způsobilosti podle ZPKT do 3. 1. 2020.

Investiční zprostředkovatele a Obchodníky s cennými papíry

Aplikace zákona č. 253/2008 Sb. - AML zákon

Komplexní nebo jednotlivé zajištění povinností stanovených AML zákonem (Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) - vytvoření či audit stávajícího systému vnitřních zásad, proškolení zaměstnanců a dalších osob spolupracujících na základě jiné než pracovní smlouvy.

Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele (přehled povinných osob v § 2 zák. 253/2008 Sb.

Přípravný kurz na zkoušku pro penzijní produkty

Přípravný on-line kurz pro zkoušku dle z. 427/2011 Sb. je výbornou pomůckou pro zvládnutí testu. Přihlaste se a získejte přehled o tom, jak probíhá vlastní zkouška.

Poradce a distributory, kteří se chtějí dokonale připravit na složení odborné zkoušky pro penzijní produkty

Poradenské principy v praxi

Máte základní znalosti o produktech a chcete se je naučit kombinovat tak, aby výsledkem bylo vytvoření takového doporučení pro klienta, které mu přinese nejen efektivní práci s financemi, ale i odpovídající zajištění potenciálních rizik?

Začínající finanční poradce a poradce uvažující o rozšíření produktové nabídky

Jak vytvořit a prodat finanční plán

Jste finanční poradce a chcete se zdokonalit v argumentačních technikách, využívaných při jednání s klienty? Začínáte s finančním poradenstvím a chcete se seznámit s metodami, které lze využít při jednání s klientem? Máte zájem ve své společnosti nastavit standardy práce a jednání s klienty? Znáte poradenské principy a chcete se je prakticky naučit využívat?

Začínající finanční poradce a finanční poradce, kteří chtějí zefektivnit svou práci

Jak správně zajistit rizika

Zabýváte se prodejem pojištění a chcete svou službu poskytovat správně a s odbornou péčí? Chcete se seznámit se základy prodeje pojistných produktů? Zajímá Vás, jaké pomůcky pro prodej pojistných produktů připravil Broker Trust, a.s. pro spolupracující smluvní poradce?

Poradce, kteří pojistné produkty prodávají a cítí potřebu zlepšení v obchodní argumentaci. Začínající finanční poradci a pojišťovací zprostředkovatelé

Finanční poradenství od A do Z

Finanční poradce a začínající finanční poradce

Efektivní prodej pojištění

Zabýváte se pojišťovacími službami a chcete se zajištění věnovat jako pojišťovací poradce, který umí klientovi nejen správně nastavit pojistné částky, ale také správně doporučit další navazující produkty?

Začínající finanční poradce, prodejce pojistných smluv, pojišťovací poradce, kteří chtějí rozšířit svou produktovou nabídku

Efektivní prodej investic

Zabýváte se prodejem investic a setkáváte se s námitkami Vašich klientů, které neumíte řešit? Pomohl by Vám v práci kvalitně zpracovaný „námitkovník“? Chcete si být jistější v obchodní argumentaci?

Poradce, kteří investice prodávají a cítí potřebu zlepšení v obchodní argumentaci a poradce, kteří začínají s prodejem investic a chtějí se naučit, jak pracovat s námitkami klientů

Vzdělávání

Vzdělávání je klíčem k úspěchu.

EFPA ČR jako certifikační autorita nabízí primárně přípravné kurzy k odborným zkouškám.

Na portále ajdete nabídku jak distanční formy vzdělávání (blended learning, tj. kombinaci e-learningu a prezenčních kurzů), tak i prezenčních seminářů.

Poradcům nabízíme ve spolupráci s partnery odborné semináře z oblasti finančního poradenství, speciální kurzy měkkých dovedností, jazyků pro finanční poradce a samozřejmě kurzy dalšího vzdělávání potřebné pro udržení odbornosti a certifikátu EFA a EFP. (jejich aktuální nabídku najdete zde)

Poskytovatelé vzdělávání

Partners Akademie

Partners Akademie

Profesionální servis poradcům

Společnost KFP – cesta k finanční nezávislosti

Společnost KFP – cesta k finanční nezávislosti

Kurzy, školení, tréninky a další vzdělávací programy pro finanční poradce, osobní bankéře a další specialisty na finanční poradenství poskytuje od roku 2005.

EFAcademy

EFAcademy

European Financial Academy

FLOW & GROW

FLOW & GROW

Vzdělávání a rozvoj poradců - naskočte na správnou vlnu!

EXAMS CENTRUM

EXAMS CENTRUM

E-learningová řešení přípravy na zkoušky.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace