VZDĚLÁNÍ

Vzdělávání je klíčem k úspěchu.

EFPA ČR jako certifikační autorita nabízí primárně přípravné kurzy k odborným zkouškám.

Na portále najdete nabídku jak distanční formy vzdělávání (blended learning, tj. kombinaci e-learningu a prezenčních kurzů), tak i prezenčních seminářů.

Poradcům nabízíme ve spolupráci s partnery odborné semináře z oblasti finančního poradenství, speciální kurzy měkkých dovedností, jazyků pro finanční poradce a samozřejmě kurzy dalšího vzdělávání potřebné pro udržení odbornosti a certifikátu EFA a EFP.

následné vzdělávání

POSKYTOVATELÉ VZDĚLÁVÁNÍ