STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

PORADCI S TITULEM EFA/EFP

Od roku 2010 v ČR přibývá špičkových poradců EFA a nově i EFP. Nebojí se vzdělávat, plnit závazky, jsou úspěšní v oboru a tvoří vrchol poradenské pyramidy.

Zařadíte se i vy mezi elitu finančního poradenství v ČR?

EFP poradci
31
EFA poradci
319

Přehled držitelů certifikátu EFA v ČR

 • profesionálové v oboru, kteří si složením zkoušky a pravidelným následným vzděláváním udržují vysoký standard poradenské expertízy,
 • lidé, pro které je KLIENT a POCTIVÉ řemeslo poradce na prvním místě.
 • Členové komunity certifikovaných EFA/EFP poradců ve 12 zemích EU

Držitelé národního certifikátu České republiky EFP – European Financial Planner i EFA -- European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství jsou evidováni v mezinárodním registru EFPA Europe, který je na stránkách: efpa-eu.org.

EFA/EFP je hlavním profesním standardem pro finanční poradce již ve 12 zemích EU. Tituly EFA/EFP získalo již přes 10.000 poradců a jejich počet stále roste.

EFA/EFP poradci poskytují nejvyšší kvalitu finančního plánování a poradenství podle evropských standardů. Přidanou hodnotou je komplexní poradenství, řešení postavené na analýze a finančním plánu. Nedílnou součástí titulu EFA/EFP je neustálé vzdělávání a důraz na etiku činnosti poradce!


 • Pomůžu rozvoji svého byznysu - klienti se stále poptávají služby kvalitních poradců
 • získám dosud nejvyšší dosažitelnou kvalifikaci v oblasti finančního plánování v ČR,
 • jsem schopen přizpůsobit svůj styl práce s klientem měnícím se podmínkám a regulaci na trhu,
 • neustále zvyšuji svoji kvalitu, kompetence a vlastní cenu na trhu,
 • odliším se od zbytku trhu
 • stanu se atraktivním pro sítě, poskytovatele finančních produktů i distribuční společnosti.

Certifikát je vydáván úspěšným absolventům zkoušky EFA i EFP.

Díky evropské certifikaci mohou poradci EFA i EFP pracovat s klienty i v dalších evropských zemích, a to pouze po složení rozdílových zkoušek na témata s lokální odlišností jako je regulace, legislativa, daně.

Po dvou letech od získání certifikátu EFA se je možné připravit a složit zkoušku EFP - European Financial Planner, nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje. EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

certifikát

Přípravný kurz EFA

 • je určen především pro poradce, kteří mají minimálně 1-3 roky prokazatelné praxe v oblasti poskytování finančních služeb,
 • pokud máte praxi delší než 3 roky, je možné absolvovat certifikační zkoušku bez přípravného kurzu,
 • 3 poskytovatelé přípravných kurzů: Partners Akademie, KFP a EFAcademy. potřebné informace k otevřeným přípravným kurzům najdete v sekci Přípravný kurz EFA

Přípravný kurz EFP

 • min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo min. 2 roky držitel certifikace EFA, 1rok praxe a úspěšné ukončení přípravného kurzu EFP
 • 2 poskytovatelé přípravných kurzů: KFP a EFAcademy. potřebné informace k otevřeným přípravným kurzům najdete v sekci Přípravný kurz EFP

Certifikační zkouška EFA

Pravidla a podmínky ke zkoušce:

 • min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • doklad o praxi 3 let (nebo doklad o absolvování přípravného kurzu + 1 rok praxe)
 • profesní životopis,
 • čistý Rejstřík trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekci Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test, kde každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž je právě jedna odpověď správná.

Písemný test obsahuje:

 • 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky)
 • 15 otázek zaměřených na analýzu (analytické otázky)
 • 5 otázek zaměřených na aplikaci (aplikační otázky)

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti finančního plánování.

V sekci "Ke stažení" naleznete ukázkový zkouškový test a zadání případové studie.

Komise je 3členná a pro úspěšné zvládnutí ústní části a tím i celé certifikační zkoušky je potřeba souhlasu minimálně dvou členů této komise.

Témata certifikační zkoušky EFA:

 • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
 • Pojištění
 • Penze a důchodové plánování
 • Investice a investiční rizika
 • Legislativa, regulace a etika
 • Nemovitosti, bankovní produkty
 • Kolektivní investování
 • Řízení portfolia

Certifikační zkouška EFP

Pravidla a podmínky ke zkoušce:

 • min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
 • čistý Rejstřík trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.

Písemný test obsahuje:

 • 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
 • 20 otázek analyticko-aplikačních.

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.

Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.

Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.

Témata certifikační zkoušky EFP

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

 • Investiční nástroje
 • Kolektivní investování
 • Portfolio management
 • Private Equity
 • Nemovitosti
 • Financování
 • Daňová problematika
 • Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

 • Majetkové plánování
 • Poradenství pro rodinné firmy
 • Finanční plánování
 • Behaviorální finance
 • Wealth Management
 • Svěřenská správa
 • Finanční plánování pro podnikatele

 • úspěšné splnění certifikační zkoušky EFA/EFP
 • dodržování Etického kodexu
 • uhrazení členského poplatku na daný kalendářní rok
 • splnění min. počtu kreditů následného vzdělávání dle metodiky
 • užívání titulu EFA v souladu s logomanuálem EFPA ČR
 • užívání rozšířeného veřejného profilu na portále efpa.cz
 • členství ve facebookové skupině EFA GOLD CLUB
 • účast na nejrůznějších tuzemských i mezinárodních konferencích
 • zvýhodněné ceny na zkoušky, vzdělávání, konference, odborné časopisy, atd.

Následné vzdělávání - kreditní systém

Součástí certifikátu EFA/EFP je následné vzdělávání oceněné kredity.

Každý rok je nutné získat 25 kreditů jako podmínku udržení certifikace. Poradci EFP musí navíc splnit 5 kreditů následného vzdělávání z oblasti standardu EFP. U obou zkoušek v prvním roce se minimální počet bere jako poměrná část k datu úspěšného vykonání zkoušky.

Následné vzdělávání a výběr kurzů, webinářů a konferencí získáte u renomovaných akreditovaných partnerů: KFP, Partners Akademie, Flow&Grow, EFAcademy.

Aktuální nabídku kurzů následného vzdělávání naleznete ZDE.

Po registraci na portále efpa.cz si jednoduše vytvoříte vlastní profil. V profilu můžete uvádět odkazy na svou společnost, kontaktní údaje, přidat svou fotografii.

Jakmile získáte certifikát EFA, stává se profil po Vašem souhlasu veřejným a každý návštěvník efpa.cz si vás najde.

Přidáte-li navíc link na stránky efpa.cz na své firemní stránky či profil jedné ze sociálních sítí, zvyšuje se viditelnost obou stránek na webu!

Vyhledejte svého poradceNajděte svého špičkového poradce

Vyberte si poradce podle úrovně certifikátů, které zaštiťuje EFPA Česká republika


Vaše kritéria nesplňuje žádný poradce