Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Investice

Kat. A - Investiční zprostředkovatel
Kat. A - Investiční zprostředkovatel
Kat. B - Obch. cennými papíry
Kat. B - Obch. cennými papíry
Vyberte si
abecedně nejnovější nejoblíbenější délka studia
Kat. A - Investiční zprostředkovatel
Kat. B - Obch. cennými papíry
Ostatní