Prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu

Zkouška EFA - European Financial Advisor

EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!

finanční poradce, profesionály na finančním trhu zaměřující se na poradenství zejména pro afluentní, náročnější klientelu

Zkouška EFP – European Financial Planner

EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje

držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (od 2018)

Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Nové odborné zkoušky jsou určeny pracovníkům obchodníků s cennými papíry i investičních zprostředkovatelů, vázaným zástupcům a jejich zaměstnancům.

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru

Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.

Poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, jejich pracovníky a vázané zástupce.

Zkouška pro penzijní produkty

Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.

Poradce a další osoby, zabývající distribucí a poradenstvím k produktům III. pilíře (doplňkové penzijní spoření).

Zkouška PFP – Poradce finančního plánování

PFP (Poradce finančního plánování) je certifikát, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky a stává se předstupněm pro zkoušku EFA

Osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnili alespoň 2 sektorové zkoušky

Profesní kvalifikace na trhu finančního poradenství

Trh finančního poradenství prochází velkou a dlouhou proměnou. Budoucí prostor na trhu patří pouze kvalifikovaným a certifikovaným finančním poradcům!

Bonitní klientela si již nyní žádá zkušené a kvalifikované poradce. Profesní certifikáty jsou v tomto ohledu důležitým marketingovým nástrojem.

Regulátor, ministerstvo financí i Česká národní banka chtějí certifikovaného poradce pro každou skupinu produktů. Nové směrnice a připravované zákony již automaticky počítají se zaváděním oborových zkoušek, od pojistných produktů, přes investice až po již existující zkoušky pro penzijiní produkty.

Pomůžeme vám tento tlak spolehlivě řešit!

EFPA ČR zajišťuje jednotlivcům i společnostem řešení přípravy i certifikací poradců ve všech hlavních oborech činnosti.

Pro vybrané profesní zkoušky jsme akreditováni Českou národní bankou, a jako jediná autorita v ČR pak udělujeme certifikát EFA, prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.

Odborní garanti

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

vedoucí komise

Martin Širůček působí jako lektor a manažer přípravného kurzu EFA ve společnosti Partners Akademie. V EFPA ČR je členem sboru komisařů zkoušek odborné způsobilosti dle zákona 427/2011 Sb.

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

vedoucí komise

Oldřich Rejnuš je uznávanou kapacitou v oboru financí. Působí v EFPA ČR jako garant a předseda zkušební komise pro certifikace EFA a odborný garant profesních zkoušek.

Ing. Petr Šafránek

Ing. Petr Šafránek

vedoucí komise

Petr Šafránek zastává pozici generálního sekretáře Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. V EFPA ČR je členem zkušební komise EFA a komisařem makléřských zkoušek.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

odborný garant

Petr Volek dlouhodobě působil v akademické sféře, podílel se na tvorbě řady akreditací a studijních oborů v oblasti financí a hospodářské politiky. Je členem Rady EFPA ČR pro profesní zkoušky a certifikace.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace