Profesní kvalifikace na trhu finančního poradenství

Trh finančního poradenství prochází velkou a dlouhou proměnou. Budoucí prostor na trhu patří pouze kvalifikovaným a certifikovaným finančním poradcům!

Bonitní klientela si již nyní žádá zkušené a kvalifikované poradce. Profesní certifikáty jsou v tomto ohledu důležitým marketingovým nástrojem.

cnb

Regulátor, ministerstvo financí i Česká národní banka chtějí certifikovaného poradce pro každou skupinu produktů.

Nové směrnice a připravované zákony již automaticky počítají se zaváděním oborových zkoušek, od pojistných produktů, přes investice až po již existující zkoušky pro penzijiní produkty.

Pomůžeme vám tento tlak spolehlivě řešit!

EFPA ČR zajišťuje jednotlivcům i společnostem řešení přípravy i certifikací poradců ve všech hlavních oborech činnosti.

Pro vybrané profesní zkoušky jsme akreditováni Českou národní bankou, a jako jediná autorita v ČR pak udělujeme certifikát EFA, prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.

Odborní garanti

Naši odborní garanti jsou zárukou profesionality

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Vedoucí komise

Martin Širůček působí jako lektor a manažer přípravného kurzu EFA ve společnosti Partners Akademie. V EFPA ČR je členem sboru komisařů zkoušek odborné způsobilosti dle zákona 427/2011 Sb.

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Vedoucí komise

Oldřich Rejnuš je uznávanou kapacitou v oboru financí. Působí v EFPA ČR jako garant a předseda zkušební komise pro certifikace EFA a odborný garant profesních zkoušek.

Ing. Petr Šafránek

Ing. Petr Šafránek

Vedoucí komise

Petr Šafránek je v EFPA ČR členem zkušební komise EFA a komisařem makléřských zkoušek.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

Ing. Petr Volek, Ph.D.

Odborný garant

Petr Volek dlouhodobě působil v akademické sféře, podílel se na tvorbě řady akreditací a studijních oborů v oblasti financí a hospodářské politiky. Je členem Rady EFPA ČR pro profesní zkoušky a certifikace.