Základní kurz dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Řešení odbornosti k doložení čestného prohlášení pro prokazování odbornosti dle přechodného ustanovení podle Čl. II. odst. 15 ZPKT. Tento kurz je vhodný pro hromadné, rychlé a efektivní řešení proškolení sítí a skupin - má variantu pro OCP i IZ. Výsledkem kurzu je Osvědčení o absolvování školení, které je možné doložit přímo k čestnému prohlášení o odborné způsobilosti podle ZPKT do 3. 1. 2020.

Vhodné pro

Vázané zástupce (pouze však v případě, že jsou fyzickou osobou a ke dni účinnosti novely, tedy k 3. lednu 2018, byli zapsáni v seznamu VZ na ČNB), investiční zprostředkovatel a OCP.

Kurz je nabízen ve 2 variantách:

  • pro Obchodníky s cennými papíry (OCP) - základní varianta kurzu
  • pro Investiční zprostředkovatele (IZ) - zúžený obsah zaměřený na oblasti dostupné IZ

Upozornění

  • Novela zákona obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého může po dobu 2 let od účinnosti novely, tedy do 3. ledna 2020, pracovník prokázat odbornou způsobilost pomocí čestného prohlášení.
  • Čestné prohlášení si buď vystaví vázaný zástupce sám pro sebe (pouze však v případě, že je fyzickou osobou a ke dni účinnosti novely, tedy k 3. lednu 2018 byl zapsán v seznamu VZ na ČNB), v ostatních případech pak čestné prohlášení pro VZ vystavuje investiční zprostředkovatel/OCP.
  • Pozor – tady platí, že zastoupený (tedy IZ/OCP) má odpovědnost za ověření skutečné odborné způsobilosti, např. formou testu či kurzu.

Varianty zkoušky a ceny

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Doplňující informace

EFPA ČR partnerem ČNB

EFPA ČR v konzorciu s VŠFS je pro ČNB dodavatelem databáze otázek pro novou zkoušku dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V současné době probíhá oponentura připravených otázek odbornou veřejností v unikátní online aplikaci, kterou EFPA pro tuto činnost speciálně vyvinula.

Kdy se začnou skládat nové zkoušky dle ZPKT?

Petr Volek: "Nové zkoušky očekáváme nejdříve v červnu roku 2018. ČNB v lednu zahájila proces akreditací, po zkušenostech z úvěrů víme, že může trvat až 3 měsíce. Nová databáze otázek má být dodána na konci března. S dostatečným časem na přípravu, vychází termíny prvních zkoušek opravdu až v období květen – červen."

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace