Helpdesk
titulní obrázek

Základní kurz dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (INV Z)

Investice
Začátečník

Vhodné pro

Vázané zástupce (pouze však v případě, že jsou fyzickou osobou a ke dni účinnosti novely, tedy k 3. lednu 2018, byli zapsáni v seznamu VZ na ČNB), investiční zprostředkovatel a OCP.

Kurz je nabízen ve 2 variantách:

 • pro Obchodníky s cennými papíry (OCP) - základní varianta kurzu
 • pro Investiční zprostředkovatele (IZ) - zúžený obsah zaměřený na oblasti dostupné IZ

Proč kurz mít

 • Novela zákona obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého může po dobu 2 let od účinnosti novely, tedy do 3. ledna 2020, pracovník prokázat odbornou způsobilost pomocí čestného prohlášení.
 • Čestné prohlášení si buď vystaví vázaný zástupce sám pro sebe (pouze však v případě, že je fyzickou osobou a ke dni účinnosti novely, tedy k 3. lednu 2018 byl zapsán v seznamu VZ na ČNB), v ostatních případech pak čestné prohlášení pro VZ vystavuje investiční zprostředkovatel/OCP.
 • Pozor – tady platí, že zastoupený (tedy IZ/OCP) má odpovědnost za ověření skutečné odborné způsobilosti, např. formou testu či kurzu.

Cena kurzu

 • Základní cena kurzu je obě varianty 130 Kč bez DPH / os. při hromadných objednávkách (tj. min. 10 osob).

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO VÝHODNĚJŠÍ CENU!

 • Kontakt pro objednávky je: helpdesk@epfa.cz / 246 056 100.

Jak kurz objednat

 • Tento kurz lze objednat pouze hromadně - minimální počet první objednávky je 10 osob.
 • Alternativou je objednávka 1 lotu obsahujícího 10 přístupů (část přístupů mohou být pouze fiktivní přístupy, které nyní zaplatíte a v budoucnu je využijí vaši kolegové, partneři,...).
 • Pro objednání nás kontaktujte na helpdesk@efpa.cz / 246 056 100.

Obsah kurzu

 • Autoři kurzu: Martin Širůček, Petr Šafránek, Petr Volek

 • Obsah kurzu: 6 kapitol

  • Finanční trh a teorie financí

  • Investiční nástroje

  • Kolektivní investování

  • Investice a investiční strategie

  • Legislativa, regulace a poskytování investičních služeb

  • Finanční analýza

 • Délka studia: 6-8 hodin


Podmínky absolování

 • Kurz je zakončen testem o 15 otázkách s požadovanou úspěšností min. 80 % (12 otázek)

 • Každá otázka má 4 možnosti odpovědí, pouze 1 správná, test nemá omezený počet opakování

 • Po úspěšném složení testu je vystaven certifikát v pdf, který je podkladem pro čestné prohlášení při registraci u ČNB.


Ukázky kurzu

ukazka1.pngukazka2.pngukazka3.pngukazka4.png