12. 01. 2021. V souvislosti s pokračujícími omezeními vnitřních akcí byly také zrušeny veškeré původní vypsané termíny do konce února 2021. Místo nich budou pro únor 2021 vypsány speciální termíny pro 9 osob, pro všechny typy zkoušek. Kapacita termínů bude podle zájmu navyšována. Další informace v aktualitách a na FB.
titulní obrázek

To nejdůležitější z havarijního pojištění

Kurz následného vzdělávání připomíná, jak pojištění vzniká a zaniká, ujasníte si jeho územní platnost a připomenete si rozdíly mezi pojistnou částkou a limitem plnění. Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Následné vzdělávání

Cíl kurzu

 • Osvojíte si pojmy z legislativy, hlavní pravidla pro sjednávání pojištění a také si připomenete hlavní výluky.
 • Dozvíte se také, k čemu slouží Garanční fond a jak pojišťovny pracují s bonusy a malusy.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

 1. Legislativa a důležité pojmy
 2. Vznik, zánik a náležitosti smlouvy        
 3. Rozsah, limity a výluky
 4. Územní platnost
 5. Garanční fond a Fond zábrany škod
 6. Pojistné, bonus a malus

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů
 • Vyplnění jednoduchého hodnotícího dotazníku

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.