12. 01. 2021. V souvislosti s pokračujícími omezeními vnitřních akcí byly také zrušeny veškeré původní vypsané termíny do konce února 2021. Místo nich budou pro únor 2021 vypsány speciální termíny pro 9 osob, pro všechny typy zkoušek. Kapacita termínů bude podle zájmu navyšována. Další informace v aktualitách a na FB.
titulní obrázek

Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání

E-learningový kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce investičních produktů.

Investice
Následné vzdělávání

Vhodné pro

  • Poradce a distributory s úspěšně absolvovanou certifikační zkouškou dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
  • Investičním poradcům a zprostředkovatelům, kteří poskytují investiční služby, zejména pak investiční poradenství

Cíl kurzu

Cílem kurzu je

  • zopakovat již známé pojmy a vztahy z oblasti investic a jejich distribuce
  • seznámit se s novinkami na trhu
  • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o investičním trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. Investice a investiční poradce - opakování základů
2. Investiční zprostředkovatel a investiční poradce: co vše je třeba dodržovat?
3. Odpovědnost, spory a finanční arbitr
5. Zajímavé investiční nástroje v ČR
6. Jak by měl postupovat investiční poradce?

Výhodnější cena kurzu

  • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 249 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2990 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
  • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

  • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655)

  • Pokud má vaše společnost s EFPA ČR vyjednánu speciální cenu, bude výše uvedená cena na tuto speciální přepočtena až po vložení kurzu do objednávkového košíku