12. 01. 2021. V souvislosti s pokračujícími omezeními vnitřních akcí byly také zrušeny veškeré původní vypsané termíny do konce února 2021. Místo nich budou pro únor 2021 vypsány speciální termíny pro 9 osob, pro všechny typy zkoušek. Kapacita termínů bude podle zájmu navyšována. Další informace v aktualitách a na FB.
titulní obrázek

Budoucnost investic - jak používat ETF v poradenské praxi

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Na kurzu rozebereme investování do ETF, ukážeme jejich využití, jejich silné a slabé stránky. Kurz poskytne hlubší informace a data k některým mýtům a nepřesnostem, které o nich kolují.

Investice
Následné vzdělávání

Cíl kurzu

 • Cílem je podrobně rozebrat investování do ETF, ukázat jejich využití, jejich silné a slabé stránky.
 • Poskytnout hlubší informace a data k některým mýtům a nepřesnostem, které o nich kolují.
 • Nejedná se jen o teoretické informace, ale důraz je kladen na využití v poradenské praxi.

Obsah a délka kurzu

 • Představení ETF
  Aktivní a pasivní investování, indexy
  Co jsou ETF a jak fungují a historie 
  Rozdíly mezi podílovými fondy a ETF
 • Skutečná a domnělá rizika ETF
  Jsou indexové investice bublina? 
  Jak ETF ovlivňují cenotvorbu.
  Skutečná nebezpečí a jak se s nimi vyrovnat.
 • ETF v poradenské praxi
  Výhody a nevýhody.
  Jak vybírat ETF.
  Jakým produktům se vyhnout.
  Jak s ETF a indexovými nástroji pracovat v praxi.