Helpdesk
titulní obrázek

Zákonné školení AML pro společnosti

Kurz pro zajištění povinností stanovených AML zákonem (Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Do kurzu je zapracována interní dokumentace klienta a kurz tak splňuje veškeré zákonné požadavky. 

Doplňující vzdělávání

Vhodné pro

Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.


Proč řešit problematiku AML

 • Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
 • Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
 • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnostiTato novela:
 1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
 2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
 3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML,
 4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
 5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.


Jak zahájit spolupráci

Pokud potřebujete řešit plnění zákonných povinností, vyplývajících z AML zákona, kontaktujte nás!

Kontaktní osobou je Šárka Chocová,EFA (tel. 605 114 799, sarka.chocova@efpa.cz)

Jak probíhá spolupráce?

 1. Získání ukázkových přístupů do kurzu 
 2. Podpis smlouvy + předání interní dokumentace k AML a její zapracování do kurzu
 3. Otevření kurzu pracovníkům a každoroční studim kurzu a složení testu

Dodávané služby

 1. E-learnignový kurz AML sestávající z obecné části doplněné o kapitoly zpracované na základě vaší interní dokumentace - získáte tak kurz ušitý na míru vaší společnosti!
 2. E-learningový test k AML pro každoroční testování a plnění zákonných povinností.
 3. Komplexní manažerský online nástroj pro řízení plnění povinností, komplexní reporting, přidávání nových pracovníků, přípravu sestav, apod.

Obsah obecné části kurzu

 1. Základní zkratky a pojmy
 2. Jak poznat podezřelý obchod
 3. Identifikace klienta
 4. Kontrola klienta
 5. Kontrola dodržování povinností stanovených AML zákonem
 6. Metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených AML zákonem
 7. Neuskutečnění obchodu
 8. Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům
 9. Pravidla pro zpracování podezřelého obchodu
 10. Ustanovení o vypracování hodnotících zpráv BT
 11. Změny a aktualizace SVZ
 12. Zdroje a doplňující materiály

Cena kurzu

 • Cena kurzu je závislá na počtu osob, které kurz budou využívat a délce smlouvy pro využívání AML kurzu.

 • Podle těchto faktorů se cena kurzu pohybuje od 399 Kč bez DPH do 129 Kč bez DPH.

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (tel. 605 114 799, sarka.chocova@efpa.cz).