Vhodné pro

Všechny společnosti dotčené AML zákonem.

Tato novela:

 1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
 2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
 3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML,
 4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
 5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.

Jak se připravit

Informace o kurzu

Nabízíme tři varianty spolupráce


a) Vytvoření SVZ – 25.000,- Kč + DPH

 • Současně proškolení zaměstnanců/spolupracovníků – 82,- Kč + DPH/osoba
 • Možnost zvolit e-learning/prezenční kurz Následná aktualizace + pravidelné proškolování

b) Audit současného stavu SVZ – 2.000,- Kč + DPH/hodina

 • Úprava SVZ dle nových podmínek – 2.000,- Kč + DPH/hodina
 • Současně proškolení zaměstnanců/spolupracovníků – 82,- Kč + DPH/osoba
 • Možnost zvolit e-learning/prezenční kurz
 • Následná aktualizace + pravidelné proškolování

c) Výkon činnosti compliance – cena dle rozsahu činností

Splnění povinnosti prokazatelně proškolit zaměstnance a další osoby spolupracující na základě jiné než pracovní smlouvy


Nabízíme proškolení na opatření podle zákona proti praní špinavých peněz platná pro dané podnikání klienta, včetně teoretického základu.

 • Toto školení obsahem a formou odpovídá požadavkům stanovených zákonem.

 • Po ukončení kurzu obdrží povinná osoba záznam a certifikát o provedeném proškolení.

Obsah činností v souvislosti s tvorbou Systému vnitřních zásad

 • Vytvoření systému vnitřních zásad (rozsah 25 A4 stran textu + obsah, titulní strana apod.);
 • Vytvoření metodiky k systému vnitřních zásad obsahující běžné postupy s vysvětlením pro poradce (rozsah 8 A4 stran + obsah, titulní strana),
 • 3 přílohy k metodice podle typu klienta:
  • Dotazník AML pro fyzické osoby;
  • Dotazník AML pro fyzické osoby, které jsou zastoupeny (zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo zmocněncem);
  • Dotazník AML pro právnické osoby;
 • Seznam AML ve formátu xls – obsahuje osoby, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce;
 • Pokyn k úpravě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle požadavků novely zákona AML;
 • Doporučení pro případnou úpravu ostatních používaných formulářů;
 • Doplnění systému vnitřních zásad o hodnocení rizika dle § 21 a.

Specifikace kurzů

Prezenční kurz

 • Obsah kurzu: prezentace AML systému společnosti se závěrečným písemným prozkoušením
 • Délka kurzu: 4 hodiny
 • Cena kurzu: 1.800,- + DPH za hodinu

E-learningový kurz

 • Obsah kurzu: prezentace AML systému společnosti se závěrečným písemným prozkoušením

 • Délka kurzu: individuálně, je stanoven termín pro dokončení kurzu

 • Cena kurzu: 82,- + DPH za osobu

Nepodceňte povinnosti vyplývající z AML zákona pro vaši společnost!

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

Projektový tým

Služby dodává společnost Flow & Grow

Služby dodává společnost Flow & Grow

www.fgrozvoj.cz

"Naskočte na správnou vlnu..."

Cena

Ceny jsou nastaveny podle jednotlivých variant spolupráce a rozsahu realizovaných činností.

PODÍVEJTE SE NA VARIANTY SPOLUPRÁCE VÝŠE

2 000-25 000

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Dodavatel služeb a kurzů, společnost Flow & Grow, je plátcem DPH.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace