13. 10. 2020: Vážení účastnící zkoušek, v důsledku dalších omezení spojených s šířením onemocnění COVID-19 rušíme všechny zkouškové termíny až do 1. 11. 2020. Na listopad průběžně doplňujeme nabídku termínů a je tak možné se již přehlašovat na náhradní termíny (přímo z vašich uživatelských profilů). Tým EFPA ČR
Helpdesk
titulní obrázek

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (od 2018)

Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Od 3. 1. 2020 není možné vykonávat poskytování a zprostředkování bez této zkoušky.

Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Proč zkoušku mít?

Odborná způsobilost podle ZPKT se člení na 2 části, odborně způsobilá je tedy ta osoba, která prokáže získání:

 • všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tyto znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
 • odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tyto znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky (§ 14f ZPKT).

Požadavek maturitního vzdělání

Kdo poskytoval investiční služby k 3. lednu 2018 a nepřetržitě po dobu alespoň 5 let před 3. lednem 2018, nemusí maturitu dokládat. Kdo poskytoval investiční služby k 3. lednu 2018 a nepřetržitě po dobu alespoň 1 rok před 3. lednem 2018, musí si maturitu dodělat nejpozději do 42 měsíců (3.7.2021).

(zdroj: Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 204/2017 Sb. Čl. II, odstavec 13 a 14)

Zkoušky jsou vhodné pro:

 • Obchodníci s cennými papíry (OCP)
 • Vázaní zástupci obchodníků s cennými papíry (VZ OCP)
 • Investiční zprostředkovatelé (IZ)
 • Vázaní zástupci investičních zprostředkovatelů (VZ IZ)

Zákon zdůrazňuje odbornost pracovníků, „kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní“. ČNB vydala seznam zásad a příkladů k vysvětlení pro které činnosti je třeba odbornost a tedy odbornou zkoušku splnit.


Výhodnější korporátní cena zkoušky

Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, bude Vám tato cena načtena v okamžiku vložení zkoušky do objednávkového košíku.

Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Příprava na zkoušku

EFPA ČR nabízí "klasické" komplexní portfolio přípravných nástrojů, abyste při zodpovědné přípravě zkoušku zvládli složit na první pokus. K dispozici ZDARMA KE ZKOUŠCE tak získáváte:

 • zcela INOVATIVNÍ výukový e-learning s množstvím příkladů, doprovodnou grafikou, komentáři a doplňujícími zdroji
 • online nástroj na práci s cvičnými testy s vysvětlením správných odpovědí, vytvářením vlastních testů či testů generovaných z neúspěšných odpovědí
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf ke stažení. 

Samostatně lze pro skupiny účastníků objednat prezenční přípravný kurz (4 nebo  8 hodin).


Varianty zkoušky

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (zúžený rozsah nástrojů – tj. v zásadě nástroje se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel).

 

SOUHRNNÁ ZKOUŠKA

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (plný rozsah nástrojů).


Průběh zkoušky

Celý průběh přípravy a vyhodnocení probíhá online, přičemž samotná zkouška je písemná (na papíře vytištěné zadání a odpovědi zaznamenávané ručně do odpovědního formuláře, který je automatizovaně vyhodnocován).

Délka a rozsah zkoušky je různá podle skládané kategorie (skupiny odborností).

 • Kat. A: Investiční zprostředkovatel: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut
 • Kat. B: Souhrnná zkouška: 92 testových otázek | 3 případové studie | 180 minut

Složení zkoušky a její hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 3 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám zpravidla v den zkoušky, nejpozději do 48 hodin (e-mailem včetně e-lektronického certifikátu)

Certifikát má neomezenou platnost.