Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (od 2018)

Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Vhodné pro

Nové odborné zkoušky jsou určeny pracovníkům obchodníků s cennými papíry i investičních zprostředkovatelů, vázaným zástupcům a jejich zaměstnancům. Akreditovanou odbornou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3. ledna 2020, splnit všechny osoby poskytující investiční služby.

  • Obchodníci s cennými papíry (OCP)
  • Vázaní zástupci obchodníků s cennými papíry (VZ OCP)
  • Investiční zprostředkovatelé (IZ)
  • Vázaní zástupci investičních zprostředkovatelů (VZ IZ)

Zákon zdůrazňuje odbornost pracovníků, „kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní“. ČNB vydala seznam zásad a příkladů k vysvětlení pro které činnosti je třeba odbornost a tedy odbornou zkoušku splnit.


MIMOŘÁDNÁ CENOVÁ NABÍDKA

Jste firemní klient nebo objednáváte zkoušku min. pro 5 osob a složíte zkoušku do 31. 3. 2019? Kontaktujte nás pro ještě výhodnější ceny!!! (helpdesk@efpa.cz | 246 056 100)

Aktuálně

EFPA ČR je aktuálně jedním z prvních držitelů akreditace ke konání zkoušek podle ZPKT!

Nová databáze otázek

Databáze otázek, kterou EFPA ČR společně s VŠFS dodala 26. března České národní bance, má celkem 1000 otázek znalostních a dále 80 případových studií. Podle zadání ČNB tak má celá databáze 1400 otázek. Otázky jsou řazeny do kategorií podle obsahových témat dle přílohy k Vyhlášce č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Jaká je příprava na zkoušku?

EFPA ČR má k přípravě celý vějíř nástrojů – kvalitní elearningové kurzy, (pro každou kategorii zkoušky), testovací aplikaci DRIL, pdf se všemi otázkami, v případě zájmu i prezenční 4-8 hodinové přípravné kurzy před samotnou zkouškou. Tým autorů a administrátorů EFPA připravuje kurzy a další nástroje tak, aby úspěšnost našich klientů byla jako vždy nadprůměrná. Velkou výhodou je znalost nových podmínek – EFPA ČR je v konsorciu s VŠFS autorem nových zkušebních otázek pro investice, a účinná příprava je na této znalosti založena.


Proč mít tuto zkoušku

Odborná způsobilost podle ZPKT se člení na 2 části, odborně způsobilá je tedy ta osoba, která prokáže získání:

  • všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tyto znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
  • odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tyto znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky (§ 14f ZPKT).

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

  • INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (zúžený rozsah nástrojů – tj. v zásadě nástroje se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel).
  • SOUHRNNÁ ZKOUŠKA: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (plný rozsah nástrojů).

Obě kategorie zkoušky jsou platné neomezeně (neplatí tedy pětiletá obnovovací lhůta známá z penzí) a bude možné je skládat u akreditovaných osob stejně jako ostatní zkoušky.

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Načítám

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Další informace

Další zkoušky

Zkouška EFP – European Financial Planner
EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje
Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (od 2018)
Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.
Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.
Zkouška PFP – Poradce finančního plánování
PFP (Poradce finančního plánování) je certifikát, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky a stává se předstupněm pro zkoušku EFA
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace