Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
titulní obrázek

Zkouška EFA - European Financial Advisor

EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu.

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Vhodné pro

  • Finanční poradce zaměřující se na poradenství pro náročnější klientelu

Proč mít tuto zkoušku

Certifikát umožňuje vstup do společenství EFA poradců a přináší neobyčejné možnosti sdílení know-how, dalšího vzdělávání a rozvoje, a v neposlední řadě konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu!


Obsah zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.


Témata certifikační zkoušky

  • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
  • Pojištění
  • Penze a důchodové plánování
  • Investice a investiční rizika
  • Legislativa, regulace a etika
  • Nemovitosti, bankovní produkty
  • Kolektivní investování
  • Řízení portfolia

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.


Fotogalerie

Průběh testové části zkoušky Obhajoba před zkušební komisíSpolečné vyhlášení výsledkůÚspěšní absolventi zkoušky s certifikáty