Helpdesk
titulní obrázek

Zkouška EFA - European Financial Advisor

EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu.

5 000,- Kč

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Vhodné pro

  • Finanční poradce zaměřující se na poradenství pro náročnější klientelu

Proč mít tuto zkoušku

Certifikát umožňuje vstup do společenství EFA poradců a přináší neobyčejné možnosti sdílení know-how, dalšího vzdělávání a rozvoje, a v neposlední řadě konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu!

Obsah zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

Témata certifikační zkoušky

Analýza a vyhodnocení klientských potřeb

Pojištění

Penze a důchodové plánování

Investice a investiční rizika

Legislativa, regulace a etika

Nemovitosti, bankovní produkty

Kolektivní investování

Řízení portfolia

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Nová sekce

text