titulní obrázek

Zkouška EFA - European Financial Advisor

Po složení zkoušky získáte prestižní evropský profesní titul ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí.

- Prezenční forma - Distanční forma

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Co je to EFA?

 • Střední stupeň finančního poradenství - European Financial Advisor.
 • Vhodné pro finanční poradce zaměřené na náročnější klientelu.
 • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
 • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený  praktickou zkouškou. 
 • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
 • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

 • Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 2 rok praxe v oboru.  

Co absolvent získá?

 • EFA představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.
 • Konkurenční výhodu a odlišení se od ostatních poradců na trhu.
 • Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
 • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
 • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Obsah a témata certifikační zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analytické, aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

Moduly certifikace EFA

 • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
 • Pojištění
 • Penze a důchodové plánování
 • Investice a investiční rizika
 • Legislativa, regulace a etika
 • Nemovitosti, bankovní produkty
 • Kolektivní investování
 • Řízení portfolia

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.

Přípravné kurzy

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností.