Vhodné pro:

Tato akreditovaná zkouška je určena poradcům - osobám zabývajícím se výkonem činností distribuce produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle zákona 427/2011Sb. v rozsahu prováděcí vyhlášky ČNB č. 215/2012Sb.

Jak dlouho osvědčení o zkoušce platí?

Odborná zkouška platí 5 let.

Z čeho se odborná způsobilost skládá a jak ji získám?

Odborná způsobilost se skládá ze všeobecných znalostí, odborných znalostí a dovedností.

- všeobecné znalosti se prokazují minimálně maturitním vysvědčením – platí bez výjimky pro všechny distributory, a to již od 1.1.2013,

- odborné znalosti a dovednosti se prokazují odbornou zkouškou u subjektu akreditovaného ČNB

Odborná způsobilost není vše!

Prokázání odborné způsobilosti je nutnou podmínkou pro vznik podnikatelského oprávnění k distribuci produktů III. pilíře, samo o sobě však nestačí. O dalších podmínkách a nutných úkonech si přečtěte stručný přehled zpracovaný Ing. Petrem Šafránkem, generálním sekretářem AFIZ ČR. Najdete jej níže v sekci Ke stažení.

Termíny zkoušek

26. 07. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 43

23. 08. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 80

30. 08. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 77

06. 09. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 72

07. 09. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 75

27. 09. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 75

03. 10. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 13:00
Konec 15:00
Volná místa 72

17. 10. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 9:00
Konec 11:00
Volná místa 80

07. 11. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 9:00
Konec 11:00
Volná místa 80

16. 11. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 9:00
Konec 11:00
Volná místa 80

12. 12. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 9:00
Konec 11:00
Volná místa 80

14. 12. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 9:00
Konec 11:00
Volná místa 80

Obsah zkoušky

Test je od 5.8.2015 sestaven z 5 tématických oblastí, které obsahově odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 215/2012 Sb. a dopisu ČNB ze dne 4.8.2015.

Obsah je členěn na dvě základní části, a to testové teoretické otázky (celkem 45) a dvě případové studie s výpočetním příkladem.

Test je aktuální!

Test již aktuálně nezahrnuje tematickou oblast důchodového spoření (II. pilíř). Skládáte tedy zkoušku pouze z těch oblastí, které jsou pro distribuci důchodových produktů k současnému datu opravdu nezbytné.

Tematické oblasti potřebných znalostí:

  1. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
  2. principy a fungování doplňkového penzijního spoření
  3. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
  4. principy finančního trhu včetně teorie financí
  5. investice, investiční strategie a související rizika

Průběh a pravidla

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 120 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete ve Zkušebním řádu.

Jak získat zkoušku?

Zkoušku lze absolvovat:

prostřednictvím vaší sítě či zaměstnavatele (banky, fondu, penzijní společnosti),

V případě, že vaše síť či zaměstnavatel má uzavřenou korporátní smlouvu s EFPA ČR, hlásíte se ke zkoušce a dalším službám prostřednictvím vašich interních postupů – korporátní klient vás pak přihlásí a dohodne termíny zkoušek hromadně. Zkontaktujte svého manažera.

Nejste-li součástí sítě nebo společnosti, která má smlouvu s EFPA ČR, přihlašujete se individuální cestou přímo zde na portálu efpa.cz.

Pokud máte k přihlášení či objednávce jakýkoliv dotaz, kontaktujte podporu: objednavky@efpa.cz / 608 713 862.

Jak se připravit

EFPA ČR nabízí kvalitní přípravu k akreditovaným zkouškám formou e-learningových kurzů a on-line testovací aplikace

Přípravný on-line kurz pro zkoušku dle z. 427/2011 Sb. je výbornou pomůckou - s využitím tohoto kurzu získáte přehled o tom, jak probíhá vlastní zkouška. Kurz vás zorientuje v množství potřebného studijního materiálu. Přímo k jednotlivým tématům najdete odkazy na příslušné zákonné a podzákonné předpisy, dále i základní a doporučenou literaturu, kterou je vhodné nastudovat. Díky cvičným testům budete mnohem lépe připraveni na složení reálné zkoušky.

Podrobný popis kurzu včetně ukázky naleznete v sekci vzdělávání.

Jak se připravit

Získejte výhodnou cenu

Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz. Za počátek využití služby se považuje přihlášení na portál po zaplacení produktu.


Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Ceny s DPH budou na daňovém dokladu zaokrouhleny dle platných předpisů

1 400

Jak získat výhodnější cenu?

Objednejte si zároveň přípravný e-learningový kurz a získejte tak slevu 15 %!


Je vás více?

Vytvořte objednávku nad 10.000,- Kč bez DPH, zadejte možnost „pouze poptávka“ a nechte si vypracovat individuální nabídku.


Soubory ke stažení

Často kladené dotazy

Co když zkoušku nesložím napoprvé?

Odpověď x

Máte možnost se přihlásit na jakýkoliv veřejně vypsaný termín, který je uveřejněn na portále efpa.cz, u kterého není vyčerpána kapacita.

Mohu nahlédnout do testu?

Odpověď x

Určitě. Výsledky testu, jejich zadání a konkrétní odpovědi, není bohužel možné zasílat tištěnou ani elektronickou formou. Výsledky testů jsou však k prezenčnímu nahlédnutí po předchozí domluvě zkousky@efpa.cz na adrese EFPA ČR Lidická 1, Praha 5.

Kolik stojí opravný termín?

Odpověď x

U zkoušek pro penzijní produkty není nárok na snížený poplatek za opakovanou zkoušku. Za opakovanou zkoušku je tedy nutné uhradit plnou cenu, tj. 1.400,- Kč bez DPH.

Pokud jste napoprvé neuspěli, doporučujeme využít e-learningový přípravný kurz, ve kterém najdete cvičné testy s možností neomezeného opakování.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace