Zkouška pro penzijní produkty

Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.

Vhodné pro
  • Poradce - osoby zabývající se výkonem činností distribuce produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření).

Proč mít tuto zkoušku

Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle zákona 427/2011Sb. v rozsahu prováděcí vyhlášky ČNB č. 215/2012Sb.

Osvědčení o složení zkoušky platí 5 let.

Z čeho se zkouška skládá a jak ji získám?

Odborná způsobilost se skládá ze všeobecných znalostí, odborných znalostí a dovedností.Všeobecné znalosti se prokazují minimálně maturitním vysvědčením – platí bez výjimky pro všechny distributory, a to již od 1.1.2013. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují odbornou zkouškou u subjektu akreditovaného ČNB.

Odborná způsobilost není vše! Prokázání odborné způsobilosti je nutnou podmínkou pro vznik podnikatelského oprávnění k distribuci produktů III. pilíře, samo o sobě však nestačí. O dalších podmínkách a nutných úkonech si přečtěte stručný přehled zpracovaný Ing. Petrem Šafránkem, generálním sekretářem AFIZ ČR. Najdete jej níže v sekci Ke stažení.

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

NačítámPotřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce

Průběh a pravidla

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 100 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete ve Zkušebním řádu.

Jak získat zkoušku?

Zkoušku lze absolvovat:

prostřednictvím vaší sítě či zaměstnavatele (banky, fondu, penzijní společnosti),

V případě, že vaše síť či zaměstnavatel má uzavřenou korporátní smlouvu s EFPA ČR, hlásíte se ke zkoušce a dalším službám prostřednictvím vašich interních postupů – korporátní klient vás pak přihlásí a dohodne termíny zkoušek hromadně. Zkontaktujte svého manažera.

Nejste-li součástí sítě nebo společnosti, která má smlouvu s EFPA ČR, přihlašujete se individuální cestou přímo zde na portálu efpa.cz.

Pokud máte k přihlášení či objednávce jakýkoliv dotaz, kontaktujte podporu: objednavky@efpa.cz / 608 713 862.

Další zkoušky

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Makléřské zkoušky podle ZPKT
Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!
Zkouška pro investiční poradenství IP-KI
Investiční poradce pro kolektivní investování IPKI: Odborná zkouška uznaná podle §14a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška je uznána ČNB jako rovnocenná nové odborné zkoušce podle novely ZPKT platné od 3.1.2018.
Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace