titulní obrázek

Zkouška pro penzijní produkty

Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona č. 427/2011 Sb.

1 090,- Kč

Nejbližší termíny zkoušky

leden 2019
leden 2019
11.2.2019 09:00
Pardubice
0 z 15
12.2.2019 09:00
Ústí nad Labem
9 z 10
13.2.2019 09:00
České Budějovice
0 z 8
19.2.2019 09:00
Ostrava
6 z 20
20.2.2019 09:00
Brno
14 z 30

Pro koho je určena?

  • Poradce - osoby zabývající se výkonem činností distribuce produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření).

Proč ji mít?

  • Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle zákona 427/2011Sb. v rozsahu prováděcí vyhlášky ČNB č. 215/2012Sb.
  • Osvědčení o složení zkoušky platí 5 let.

Obsah zkoušky

Test je od 5.8.2015 sestaven z 5 tématických oblastí, které obsahově odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 215/2012 Sb. a dopisu ČNB ze dne 4.8.2015.

Obsah je členěn na dvě základní části, a to testové teoretické otázky (celkem 45) a dvě případové studie s výpočetním příkladem a souvisejícími otázkami (celkem 10 otázek, 5 pro každou případovou studii).

Test je aktuální!

Test již aktuálně nezahrnuje tematickou oblast důchodového spoření (II. pilíř). Skládáte tedy zkoušku pouze z těch oblastí, které jsou pro distribuci důchodových produktů k současnému datu opravdu nezbytné.

Tematické oblasti potřebných znalostí:

  1. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
  2. principy a fungování doplňkového penzijního spoření
  3. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
  4. principy finančního trhu včetně teorie financí
  5. investice, investiční strategie a související rizika

Průběh a pravidla

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 100 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete ve Zkušebním řádu.

Oprava testu a výsledky zkoušky

  • Vyhodnocení obdržíte do 48 hodin od složení zkoušky

Veškerá pravidla pro složení zkoušky jsou součástí akreditovaného Zkušebního řádu.

Doba trvání

  • Časový limit zkoušky je nastaven na 100 minut