titulní obrázek

Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (PENZE)

NOVINKA PRO 100% PŘÍPRAVU NA ZKOUŠKU - EFEKTIVNÍ DRIL. ZDARMA K ZAKOUPENÉ ZKOUŠCE. Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona č. 427/2011 Sb.

- Prezenční forma - Distanční forma

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Proč mít tuto zkoušku

 • Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle zákona č. 427/2011 Sb. v rozsahu prováděcí vyhlášky ČNB č. 215/2012 Sb.
 • Osvědčení o složení zkoušky platí 5 let.

Distační forma složení této zkoušky

 • Tuto zkoušku je možné skládat rovněž distanční formou - zobrazte si termíny s místem konání "Distanční zkouška"
 • Více informací o skládání zkoušky distanční formou naleznete na efpa.cz/distancni-zkousky

Požadavek maturitního vzdělání

Pro distribuci produktů III. pilíře je nutné mít středoškolské vzdělání s maturitou. Není zde možná žádná výjimka.

Z čeho se zkouška skládá a jak ji získám?

 • Odborná způsobilost se skládá ze všeobecných znalostí, odborných znalostí a dovedností.Všeobecné znalosti se prokazují minimálně maturitním vysvědčením – platí bez výjimky pro všechny distributory, a to již od 1. 1. 2013. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují odbornou zkouškou u subjektu akreditovaného ČNB.
 • Odborná způsobilost není vše! Prokázání odborné způsobilosti je nutnou podmínkou pro vznik podnikatelského oprávnění k distribuci produktů III. pilíře, samo o sobě však nestačí. O dalších podmínkách a nutných úkonech si přečtěte stručný přehled zpracovaný Ing. Petrem Šafránkem, bývalým generálním sekretářem AFIZ ČR. Najdete jej níže v sekci Ke stažení.
 • Maximální doba přípravy na zkoušku je 16 hodin (studium e-learningu + projití cvičných testů)
 • Seznam výukových zdrojů pro přípravu na zkoušku naleznete v sekci Ke stažení

Obsah zkoušky

Test je od 5. 8. 2015 sestaven z 5 tématických oblastí, které obsahově odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 215/2012 Sb. a dopisu ČNB ze dne 4. 8. 2015.

Obsah je členěn na dvě základní části, a to testové teoretické otázky (celkem 45) a dvě případové studie s výpočetním příkladem a souvisejícími otázkami (celkem 10 otázek, 5 pro každou případovou studii).

Tematické oblasti potřebných znalostí:

A. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

C. principy a fungování doplňkového penzijního spoření

D. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti

E. principy finančního trhu včetně teorie financí

F. investice, investiční strategie a související rizika

(pozn.: modul B byl z legislativních důvodů - zrušení II. pilíře - ze zkoušky vypuštěn)

Průběh a pravidla

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 100 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Složení zkoušky a její hodnocení

 • Ke každé testové otázce jsou přiděleny odpovědi A-D, z nichž pouze jedna je správná. Za každou správnou odpověď je 1 bod, za špatnou odpověď se neodečítají žádné body. Zkouška neobsahuje žádné otázky s více správnými odpověďmi.
 • Za úspěšné vykonání teoretické části zkoušky (část uzavřených otázek) je považováno dosažení celkového minimálního počtu 34 bodů (min. 75 % správných odpovědí) přičemž v každé z tematických oblastí (A-E) musí uchazeč současně dosáhnout min. 60 % správných odpovědí.
 • Za úspěšné vykonání praktické části zkoušky (dvě modelové situace s 2x5 otázkami) je považováno dosažení minimálně 75 % správných odpovědí, tj. min. 8 správných odpovědí na celkem 10 otázek praktické části. 

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete ve Zkušebním řádu.

Oprava testu a výsledky zkoušky

 • Vyhodnocení obdržíte nejpozději do 48 hodin od složení zkoušky, zpravidla však v den konání zkoušky

Veškerá pravidla pro složení zkoušky jsou součástí akreditovaného Zkušebního řádu.

Doba trvání

 • Časový limit zkoušky je nastaven na 100 minut

Cena zkoušky a objednání

 • Základní výše účastnického poplatku za prezenční zkoušku je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Základní výše účastnického poplatku za distanční zkoušku je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, je Vám tato cena načtena automaticky výše na dlaždici s variantou zkoušky.

 • Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz

Zkoušku lze objednat:

 • Individuálně - kliknutím na tlačítko výše Vybrat termínu u konkrétního termínu (společně se zkouškou získáte ZDARMA přípravný e-learningový kurz s cvičnými testy).
 • Hromadně - kdokoliv může v rámci jedné objednávky objednat zkoušku pro neomezený počet kolegů ze stejné uživatelské společnosti (skupiny)
 • UPOZORNĚNÍ: po odeslání objednávky je termín na zkoušce rezervován po dobu 7 dnů; pokud nedojde k úhradě, je rezervované místo uvolněno jiné zájemce a při pozdějším uhrazení objednávky již nemusí být k dispozici (v takovém případě si je možné vybrat z jakýchkoliv dostupných termínů); přístupy do e-learningového kurzu a cvičných testů jsou dostupné až po uhrazení objednávky.