titulní obrázek

Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (PENZE)

Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona č. 427/2011 Sb.

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Proč mít tuto zkoušku

 • Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle zákona č. 427/2011 Sb. v rozsahu prováděcí vyhlášky ČNB č. 215/2012 Sb.
 • Osvědčení o složení zkoušky platí 5 let.

Požadavek maturitního vzdělání

Pro distribuci produktů III. pilíře je nutné mít středoškolské vzdělání s maturitou. Není zde možná žádná výjimka.


Z čeho se zkouška skládá a jak ji získám?

 • Odborná způsobilost se skládá ze všeobecných znalostí, odborných znalostí a dovedností.Všeobecné znalosti se prokazují minimálně maturitním vysvědčením – platí bez výjimky pro všechny distributory, a to již od 1. 1. 2013. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují odbornou zkouškou u subjektu akreditovaného ČNB.
 • Odborná způsobilost není vše! Prokázání odborné způsobilosti je nutnou podmínkou pro vznik podnikatelského oprávnění k distribuci produktů III. pilíře, samo o sobě však nestačí. O dalších podmínkách a nutných úkonech si přečtěte stručný přehled zpracovaný Ing. Petrem Šafránkem, bývalým generálním sekretářem AFIZ ČR. Najdete jej níže v sekci Ke stažení.
 • Maximální doba přípravy na zkoušku je 16 hodin (studium e-learningu + projití cvičných testů)
 • Seznam výukových zdrojů pro přípravu na zkoušku naleznete v sekci Ke stažení

Výhodnější korporátní cena zkoušky

Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, bude Vám tato cena načtena v okamžiku vložení zkoušky do objednávkového košíku.

Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Obsah zkoušky

Test je od 5. 8. 2015 sestaven z 5 tématických oblastí, které obsahově odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 215/2012 Sb. a dopisu ČNB ze dne 4. 8. 2015.

Obsah je členěn na dvě základní části, a to testové teoretické otázky (celkem 45) a dvě případové studie s výpočetním příkladem a souvisejícími otázkami (celkem 10 otázek, 5 pro každou případovou studii).

Tematické oblasti potřebných znalostí:

A. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

C. principy a fungování doplňkového penzijního spoření

D. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti

E. principy finančního trhu včetně teorie financí

F. investice, investiční strategie a související rizika

(pozn.: modul B byl z legislativních důvodů - zrušení II. pilíře - ze zkoušky vypuštěn)


Průběh a pravidla

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 100 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete ve Zkušebním řádu.


Oprava testu a výsledky zkoušky

 • Vyhodnocení obdržíte nejpozději do 48 hodin od složení zkoušky, zpravidla však v den konání zkoušky

Veškerá pravidla pro složení zkoušky jsou součástí akreditovaného Zkušebního řádu.


Doba trvání

 • Časový limit zkoušky je nastaven na 100 minut

Cena zkoušky a objednání

 • Základní výše účastnického poplatku za prezenční zkoušku je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Základní výše účastnického poplatku za distanční zkoušku je 1 790 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).

Zkoušku lze objednat:

 • Individuálně - kliknutím na tlačítko výše Vybrat termínu u konkrétního termínu (společně se zkouškou získáte ZDARMA přípravný e-learningový kurz s cvičnými testy).
 • Hromadně - kdokoliv může v rámci jedné objednávky objednat zkoušku pro neomezený počet kolegů ze stejné uživatelské společnosti (skupiny)
 • UPOZORNĚNÍ: po odeslání objednávky je termín na zkoušce rezervován po dobu 10 dnů; pokud nedojde k úhradě, je rezervované místo uvolněno jiné zájemce a při pozdějším uhrazení objednávky již nemusí být k dispozici (v takovém případě si je možné vybrat z jakýchkoliv dostupných termínů); přístupy do e-learningového kurzu a cvičných testů jsou dostupné až po uhrazení objednávky.