Pravidla účasti na distančních zkouškách EFPA

Co je to distanční zkouška?
 • Distanční zkouška představuje alternativní formu vykonávání odborné zkoušky, elektronicky online s využitím audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetové sítě.
 • Distanční zkoušku skládáte ve vlastní vyhrazené místnosti, bez přestávky, na svém zařízení (je třeba mít k dispozici dvě zařízení, a to osobní počítač/laptop a další mobilní zařízení s kamerou a mikrofonem).
1. PC/laptop
 • PC/Notebook s Windows 10 či 11 nebo iOS. Na tomto zařízení budete vyplňovat zkouškový test.
 • Test bude běžet v rozhraní portálu efpa.cz.
 • Druhý den po potvrzení zápisu na zkoušku obdržíte v dalším e-mailu informace o průběhu zkoušky, potřebném vybavení a dalších úkonech před zkouškou.
Další mobilní zařízení
 • Na tomto zařízení bude během celé zkoušky probíhat audio a video přenos a pořídíte jím fotografie dokladů a obličeje. Není třeba nic instalovat - při zahájení zkoušky budete provedeni jednoduchým připojením do hovoru přes váš uživatelský profil.
Jak na e-zkoušku?
Před
zkouškou
Příprava k účasti na zkoušce
Na
zkoušce
Vykonání zkoušky
Po
zkoušce
Výsledek zkoušky a následné kroky
Před zkouškou
K účasti na zkoušce je třeba mít k dispozici dvě zařízení, a to osobní počítač/laptop a další mobilní zařízení s kamerou a mikrofonem (mobilní telefon, tablet, notebook). V dostatečné době před zkouškou budete mít možnost si pomocí průvodce vyzkoušet, jak při zkoušce jednoduše obě zařízení propojíte a pořídíte fotografie. Více pokynů získáte v e-mailu druhý den po potvrzení zápisu na zkoušku, nebo v souborech ke stažení níže.
laptop mobil
Aplikace ezkouskyEFPA
Zkouškové rozhraní na efpa.cz

V tomto rozhraní budete skládat zkoušku – dostanete se do něj přímo z vašeho profilu na efpa.cz. V čase před zkouškou budete mít k dispozici možnost si vše vyzkoušet a otestovat vaše zařízení. Test bude probíhat ve stejném prostředí jako cvičné testy na efpa.cz. Stream z obrazovky, na které budete vyplňovat test, uvidí zkušební komise.

Monitorovací zařízení
Monitorovací zařízení

Prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení bude zkušební komise dohlížet na průběh zkoušky a komunikovat s vámi. Na začátku zkoušky vás náš průvodce na tomto zařízení připojí k vašemu profilu na efpa.cz, přes který bude probíhat audio-video hovor. Současně tímto zařízením pořídíte fotografie dokladů totožnosti, obličeje a dohlížející komisi ukážete zkouškovou místnost. Toto zařízení je třeba mít vhodně umístěno tak, aby zobrazovalo účastníka, pracovní plochu, hlavní zařízení a okolní prostředí.

Na co nezapomenout
Na co nezapomenout

Zásadní pro úspěšnou účast na zkoušce je mít stabilní a dostatečně rychlé internetové připojení (WiFi).

Pozor: Přerušení internetového připojení může být důvodem pro ukončení zkoušky.

Nezbytné je mít obě zařízení plně nabitá nebo přímo připojená ke zdroji el. proudu.

Připravte si pracovní místo, pomůcky a průkaz totožnosti.

Na zkoušce
Pracovní místo a pomůcky
 • Čistý stůl pro notebook/PC. Na stole mohou být pouze povolené pomůcky, a to: list papíru, psací potřeby, kalkulačka. Jako kalkulačku nelze použít žádné „chytré“ zařízení, jako je mobil, notebook, hodinky.
 • Místo pro upevnění nebo umístění mobilu musí být zajištěno tak, aby kamera mobilu snímala vaši tvář, pracovní místo, klávesnici i obrazovku PC. Ideální je umístění „z boku“.
 • Důležitá je osvětlená místnost.
 • Místnost nelze během zkoušky opustit. V místnosti nesmí být jiná komunikující osoba.
Po zkoušce
 • Čas na test lze využít celý nebo lze test ukončit i dříve.
 • Výsledky zkoušky jsou účastníkovi oznámeny po oficiálním ukončení celého termínu zkoušky.
 • Výsledky a osvědčení budou dostupné na vašem profilu na efpa.cz, přijdou i emailem.
 • Vše se řídí podle platného zkušebního řádu dostupného na stránkách jednotlivých zkoušek - https://efpa.cz/zkousky. V sekci ke stažení je u příslušné zkoušky vždy přehledný podrobný popis procesu distanční e-zkoušky.
Nejčastější dotazy
Může mít notebook, na kterém budu psát test, i operační systém iOS?
Ano. Nový systém distančních zkoušek umožňuje skládat test i na zařízení s tímto operačním systém. Doporučujeme však pro zkoušku namísto internetového prohlížeče Safari použít internetový prohlížeč Chrome.
Musí mít notebook, na kterém budu psát test, také kameru?
Nemusí. Toto zařízení bude plně kontrolováno zkouškovou aplikací, která hlídá každé její opuštění, výpadek připojení, pokus zapnout jinou aplikaci, apod. Kamera je klíčová u druhého zařízení pro audiovizuální dohled.
Co když mi během zkoušky vypadne internetové připojení?
Zkušební komisař vás bude kontaktovat přes audio-video hovor či upozorněním na obrazovku hlavního zařízení, případně doporučujeme mít na vašem uživatelském profilu vyplněno platné telefonní číslo. Pokud se obratem podaří spojení obnovit, pokračuje zkouška dále. V případě větších pochybností je zkouška ukončena.