titulní obrázek

Zkouška EFP - European Financial Planner

EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje.

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Co je to EFP?

 • Nejvyšší stupeň finančního poradenství - European Financial Planner.
 • Vhodné pro finanční poradce zaměřené na podnikové finanční plánování.
 • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
 • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený praktickou zkouškou. 
 • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
 • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

 • Zkouška je dostupná pro držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Co absolvent získá?

 • EFP představuje ucelený kvalifikační nadstandard finančního plánování.
 • Přehled o firemním plánování a vysokou přidanou hodnotu pro TOP klienty. 
 • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.
 • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.

Obsah a témata certifikační zkoušky

Certifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje znalostní, analyticko-aplikační otázky a případovou studii.

Závěrečná ústní část zkoušky je praktickou obhajobou řešení případové studie před zkušební komisí. Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu v sekci Ke stažení.

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

 • Investiční nástroje
 • Kolektivní investování
 • Portfolio management
 • Private Equity
 • Nemovitosti
 • Financování
 • Daňová problematika
 • Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

 • Majetkové plánování
 • Poradenství pro rodinné firmy
 • Finanční plánování
 • Behaviorální finance
 • Wealth Management
 • Svěřenská správa
 • Finanční plánování pro podnikatele

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.


Přípravné kurzy

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností.