Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Zkoušky dle ZDPZ (POJIŠTĚNÍ)

Distační forma složení této zkoušky

 • Tuto zkoušku je možné skládat rovněž distanční formou - zobrazte si termíny s místem konání "Distanční zkouška"
 • Více informací o skládání zkoušky distanční formou naleznete na efpa.cz/distancni-zkousky

Komplexní zajištění

Kontaktujte nás pro nabídku komplexního zajištění zákonných povinností v distribuci pojištění (Program Compliance):

 • vstupní vzdělávání,
 • příprava na zkoušku a zkouška,
 • následné vzdělávání.

Již nyní nabízí EFPA základní kurz pro splnění odbornosti v přechodném období a také kurzy následného vzdělávání dle ZDPZ (viz sekce Vzdělávání).

Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Proč zkoušku mít?

Zkouška je určena pro všechny samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (tedy pro pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven, finanční poradce, kteří sjednávají pojištění či zajištění a všechny zprostředkovatele a poskytovatele pojištění a zajištění. 

Složení zkoušky představuje získání odborné způsobilosti dle zákona.

Dle platného zákona o distribuci pojištění a zajištění, není možné od 1. 12. 2018 vykonávat činnost v oblasti distribuce pojištění a zajištění bez prokázání odborné způsobilosti touto zkouškou (případně v přechodném období alternativním způsobem, čtěte dále).

Požadavek maturitního vzdělání

Požadavkem pro prokázání všeobecných znalostí je nově středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nebo alespoň 3 roky praxe zprostředkovávání pojištění před nabytím účinnosti zákona (1. 12. 2018). Ti zprostředkovatelé, kteří nemají maturitní zkoušku, mohou středoškolské vzdělání ukončit nově až do 1. 7. 2022.

Podrobnější informace naleznete v souboru ,,Praxe a maturita obecně" v sekci Ke stažení.

(zdroj: Zákon o distribuci pojištění a zajištění, § 56 odst. 6 § 122 ods. 2)

 

Termíny pro složení zkoušky dle ZDPZ


Příprava na zkoušku

EFPA ČR nabízí "klasické" komplexní portfolio přípravných nástrojů, abyste při zodpovědné přípravě zkoušku zvládli složit na první pokus. K dispozici ZDARMA KE ZKOUŠCE tak získáváte:

 • zcela INOVATIVNÍ výukový e-learning s množstvím příkladů, doprovodnou grafikou, komentáři a doplňujícími zdroji
 • online nástroj na práci s cvičnými testy s vysvětlením správných odpovědí, vytvářením vlastních testů či testů generovaných z neúspěšných odpovědí
 • testy nejchybovějších otázek
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf ke stažení. 

Více informací o přípravném kurzu naleznete zde: https://efpa.cz/vzdelavani/pripravny-kurz-zkouska-zdpz

Samostatně lze pro skupiny účastníků objednat prezenční přípravný kurz (4 nebo  8 hodin).

TIP: EFPA ČR je dodavatelem ČNB databáze otázek pro tuto zkoušku - připravujte se tak přímo s autory otázek!


Varianty zkoušky

Zákon vyžaduje složení zkoušky v 5 následujících skupinách odbornosti dle § 57 ods. 1 (zákon ještě jako 6. odbornost definuje distribuci zajištění, která však zkouškou dotčena není), přičemž je možné v rámci jednoho termínu zkoušky (jednoho zkouškového testu) některé odbornosti kombinovat:

 1. distribuce životního pojištění
 2. pojištění motorových vozidel (distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu)
 3. neživotní občanské pojištění (distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5,)
 4. neživotní pojištění podnikatelů (distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5)
 5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Pro jednotlivé skupiny odborností neživotního pojištění platí, že vyšší kategorie odbornosti již obsahuje kategorii nižší, a tedy složením zkoušky vyšší kategorie získává účastník automaticky i odbornost pro skupinu nižší, tedy:

 • neživotní občanské pojištění obsahuje automaticky pojištění motorových vozidel
 • neživotní pojištění podnikatelů automaticky obsahuje neživotní občanské pojištění (a tím tedy i pojištění motorových vozidel)
 • pojištění velkých rizik automaticky obsahuje neživotní pojištění podnikatelů (a tím tedy i neživotní občanské pojištění a pojištění motorových vozidel)


Průběh zkoušky

Celý průběh přípravy a vyhodnocení probíhá online, přičemž samotná zkouška je písemná (na papíře vytištěné zadání a odpovědi zaznamenávané ručně do odpovědního formuláře, který je automatizovaně vyhodnocován).

Délka a rozsah zkoušky je různá podle skládané kategorie (skupiny odborností). Zkoušky kombinovaných kategorií obsahují i kombinace otázek z různých kategorií

Základní kategorie:

 • Kat. I: Životní pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut
 • Kat. II: Pojištění motorových vozidel: 40 testových otázek | 2 případové studie | 90 minut
 • Kat. III: Neživotní občanské pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut
 • Kat. IV: Neživotní pojištění podnikatelů: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut
 • Kat. V: Pojištění velkých pojistných rizik: 72 testových otázek | 3 případové studie | 150 minut

Kombinace kategorií:

 • Kat. VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel: 60 testových otázek (32 z kat. motorová vozidla, 28 z kat. životní poj.) | 3 případové studie (1 z kat. motorová vozidla, 2 z kat. životní poj.) | 135 minut
 • Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní obč. poj., 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. a 2 z kat. životní poj.) | 180 minut
 • Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní poj. podn., 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. podn. a 2 z kat. životní poj.) | 180 minut
 • Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění: 80 testových otázek (52 z kat. velká podn. rizika, 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. velká podn. rizika, 2 z kat. životní poj.) | 180 minut

 


Složení zkoušky a její hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-4 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám zpravidla v den zkoušky, nejpozději do 48 hodin (e-mailem včetně e-lektronického certifikátu)

Certifikát má neomezenou platnost.


Ke stažení

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.

Vzory certifikátů

Aktuální verze databáze otázek (platná na zkouškách od 15. 10. 2022)


Cena zkoušky a objednání

 • Základní výše účastnického poplatku za zkoušku v prezenční formě je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Základní výše účastnického poplatku za zkoušku v prezenční formě je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, je Vám tato cena načtena automaticky výše na dlaždici s variantou zkoušky.

 • Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Zkoušku lze objednat:

 • Individuálně - kliknutím na tlačítko výše Vybrat termínu u konkrétního termínu (společně se zkouškou získáte ZDARMA příparvný e-learningový kurz s cvičnými testy).
 • Hromadně - kdokoliv může v rámci jedné objednávky objednat zkoušku pro neomezený počet kolegů ze stejné uživatelské společnosti (skupiny)
 • UPOZORNĚNÍ: po odeslání objednávky je termín na zkoušce rezervován po dobu 10 dnů; pokud nedojde k úhradě, je rezervované místo uvolněno jiné zájemce a při pozdějším uhrazení objednávky již nemusí být k dispozici (v takovém případě si je možné vybrat z jakýchkoliv dostupných termínů); přístupy do e-learningového kurzu a cvičných testů jsou dostupné až po uhrazení objednávky.

TVORBA DATABÁZE OTÁZEK PRO ZKOUŠKY DLE ZDPZ

Logolink EFPA ČAP

Evropská asociace finančního plánování ČR a Česká asociace pojišťoven jsou v rámci konzoricia řešiteli projektu tvorby databáze otázek zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ), a Vyhlášky ČNB č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. 

Zadavatelem projektu je Česká národní banka a cílem projektu je připravit kvalitní databázi otázek ověřující znalosti a dovednosti povinných osob v souladu se souborem zadávací dokumentace České národní banky.

Realizace projektu – průběžné informace

 • 13. 8. 2019 - Po zapracování připomínek a finální jazykové korektuře byla celá databáze otázek akceptována ČNB zveřejněna na webu ČNB v počtu 1551 testových otázek a 101 případových studií.
 • 17. 6. 2019 - Úspěšna odevzdána celá databáze po maratonu pracovních skupin supergarantů ČNB a MF ČR. Databáze obsahuje 1500 otázek a 100 případových studií.
 • Od 18. 4. do 9. 5. 2019 probíhalo připomínkování tvořené databáze otázek odbornou veřejností (181 osob nominovaných asociacemi). Zprávu o připomínkování, schválenou ČNB, najdete zde. (Po schválení ze strany ČNB byla zpráva zveřejněna a rozeslána nominujícím asociacím).
 • 20. 3. 2019 proběhlo v prostorách ČNB pilotní testování vytvářené databáze otázek za účasti osob nominovaných oborovými asociacemi z celého trhu. Zprávu o pilotním šetření najdete zde. 
 • Projekt byl zahájen dne 15. listopadu 2018 podpisem smlouvy s Českou národní bankou. Vedením projektu byl pověřen Ing. Petr Volek, Ph.D., odbornou garanci převzali Ing. Martin Laur (ČAP) a Dr. Martin Širůček (EFPA).

Pilotní testování na 20.3.2019