Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Zkoušky dle ZDPZ (POJIŠTĚNÍ)

Distační forma složení této zkoušky

 • Tuto zkoušku je možné skládat rovněž distanční formou - zobrazte si termíny s místem konání "Distanční zkouška"
 • Více informací o skládání zkoušky distanční formou naleznete na efpa.cz/distancni-zkousky

Komplexní zajištění

Kontaktujte nás pro nabídku komplexního zajištění zákonných povinností v distribuci pojištění (Program Compliance):

 • vstupní vzdělávání,
 • příprava na zkoušku a zkouška,
 • následné vzdělávání.

Již nyní nabízí EFPA základní kurz pro splnění odbornosti v přechodném období a také kurzy následného vzdělávání dle ZDPZ (viz sekce Vzdělávání).

Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Proč zkoušku mít?

Zkouška je určena pro všechny samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (tedy pro pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven, finanční poradce, kteří sjednávají pojištění či zajištění a všechny zprostředkovatele a poskytovatele pojištění a zajištění. 

Složení zkoušky představuje získání odborné způsobilosti dle zákona.

Dle platného zákona o distribuci pojištění a zajištění, není možné od 1. 12. 2018 vykonávat činnost v oblasti distribuce pojištění a zajištění bez prokázání odborné způsobilosti touto zkouškou (případně v přechodném období alternativním způsobem, čtěte dále).

Požadavek maturitního vzdělání

Požadavkem pro prokázání všeobecných znalostí je nově středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nebo alespoň 3 roky praxe zprostředkovávání pojištění před nabytím účinnosti zákona (1. 12. 2018). Ti zprostředkovatelé, kteří nemají maturitní zkoušku, mohou středoškolské vzdělání ukončit nově až do 1. 7. 2022.

Podrobnější informace naleznete v souboru ,,Praxe a maturita obecně" v sekci Ke stažení.

(zdroj: Zákon o distribuci pojištění a zajištění, § 56 odst. 6 § 122 ods. 2)

 

Termíny pro složení zkoušky dle ZDPZ


Příprava na zkoušku

EFPA ČR nabízí "klasické" komplexní portfolio přípravných nástrojů, abyste při zodpovědné přípravě zkoušku zvládli složit na první pokus. K dispozici ZDARMA KE ZKOUŠCE tak získáváte:

 • zcela INOVATIVNÍ výukový e-learning s množstvím příkladů, doprovodnou grafikou, komentáři a doplňujícími zdroji
 • online nástroj na práci s cvičnými testy s vysvětlením správných odpovědí, vytvářením vlastních testů či testů generovaných z neúspěšných odpovědí
 • testy nejchybovějších otázek
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf ke stažení. 

Více informací o přípravném kurzu naleznete zde: https://efpa.cz/vzdelavani/pripravny-kurz-zkouska-zdpz

Samostatně lze pro skupiny účastníků objednat prezenční přípravný kurz (4 nebo  8 hodin).

TIP: EFPA ČR je dodavatelem ČNB databáze otázek pro tuto zkoušku - připravujte se tak přímo s autory otázek!


Varianty zkoušky

Zákon vyžaduje složení zkoušky v 5 následujících skupinách odbornosti dle § 57 ods. 1 (zákon ještě jako 6. odbornost definuje distribuci zajištění, která však zkouškou dotčena není), přičemž je možné v rámci jednoho termínu zkoušky (jednoho zkouškového testu) některé odbornosti kombinovat:

 1. distribuce životního pojištění
 2. pojištění motorových vozidel (distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu)
 3. neživotní občanské pojištění (distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5,)
 4. neživotní pojištění podnikatelů (distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5)
 5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Pro jednotlivé skupiny odborností neživotního pojištění platí, že vyšší kategorie odbornosti již obsahuje kategorii nižší, a tedy složením zkoušky vyšší kategorie získává účastník automaticky i odbornost pro skupinu nižší, tedy:

 • neživotní občanské pojištění obsahuje automaticky pojištění motorových vozidel
 • neživotní pojištění podnikatelů automaticky obsahuje neživotní občanské pojištění (a tím tedy i pojištění motorových vozidel)
 • pojištění velkých rizik automaticky obsahuje neživotní pojištění podnikatelů (a tím tedy i neživotní občanské pojištění a pojištění motorových vozidel)


Průběh zkoušky

Celý průběh přípravy a vyhodnocení probíhá online, přičemž samotná zkouška je písemná (na papíře vytištěné zadání a odpovědi zaznamenávané ručně do odpovědního formuláře, který je automatizovaně vyhodnocován).

Délka a rozsah zkoušky je různá podle skládané kategorie (skupiny odborností). Zkoušky kombinovaných kategorií obsahují i kombinace otázek z různých kategorií

Základní kategorie:

 • Kat. I: Životní pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut
 • Kat. II: Pojištění motorových vozidel: 40 testových otázek | 2 případové studie | 90 minut
 • Kat. III: Neživotní občanské pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut
 • Kat. IV: Neživotní pojištění podnikatelů: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut
 • Kat. V: Pojištění velkých pojistných rizik: 72 testových otázek | 3 případové studie | 150 minut

Kombinace kategorií:

 • Kat. VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel: 60 testových otázek (32 z kat. motorová vozidla, 28 z kat. životní poj.) | 3 případové studie (1 z kat. motorová vozidla, 2 z kat. životní poj.) | 135 minut
 • Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní obč. poj., 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. a 2 z kat. životní poj.) | 180 minut
 • Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní poj. podn., 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. podn. a 2 z kat. životní poj.) | 180 minut
 • Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění: 80 testových otázek (52 z kat. velká podn. rizika, 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. velká podn. rizika, 2 z kat. životní poj.) | 180 minut

 


Složení zkoušky a její hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-4 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám zpravidla v den zkoušky, nejpozději do 48 hodin (e-mailem včetně e-lektronického certifikátu)

Certifikát má neomezenou platnost.


Ke stažení

Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.

Vzory certifikátů

Aktuální verze databáze otázek platná na zkouškách od 1.9.2023

Verze databáze otázek platná na zkouškách od 15. 10. 2022 do 31.8.2023:

Dohledové benchmarky ČNB vztahující se k následnému vzdělávání ZDPZ:


Cena zkoušky a objednání

 • Základní výše účastnického poplatku za zkoušku v prezenční formě je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Základní výše účastnického poplatku za zkoušku v prezenční formě je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, je Vám tato cena načtena automaticky výše na dlaždici s variantou zkoušky.

 • Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Zkoušku lze objednat:

 • Individuálně - kliknutím na tlačítko výše Vybrat termínu u konkrétního termínu (společně se zkouškou získáte ZDARMA příparvný e-learningový kurz s cvičnými testy).
 • Hromadně - kdokoliv může v rámci jedné objednávky objednat zkoušku pro neomezený počet kolegů ze stejné uživatelské společnosti (skupiny)
 • UPOZORNĚNÍ: po odeslání objednávky je termín na zkoušce rezervován po dobu 10 dnů; pokud nedojde k úhradě, je rezervované místo uvolněno jiné zájemce a při pozdějším uhrazení objednávky již nemusí být k dispozici (v takovém případě si je možné vybrat z jakýchkoliv dostupných termínů); přístupy do e-learningového kurzu a cvičných testů jsou dostupné až po uhrazení objednávky.

TVORBA DATABÁZE OTÁZEK PRO ZKOUŠKY DLE ZDPZ

Logolink EFPA ČAP

Evropská asociace finančního plánování ČR a Česká asociace pojišťoven jsou v rámci konzoricia řešiteli projektu tvorby databáze otázek zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ), a Vyhlášky ČNB č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. 

Zadavatelem projektu je Česká národní banka a cílem projektu je připravit kvalitní databázi otázek ověřující znalosti a dovednosti povinných osob v souladu se souborem zadávací dokumentace České národní banky.

Realizace projektu – průběžné informace

 • 13. 8. 2019 - Po zapracování připomínek a finální jazykové korektuře byla celá databáze otázek akceptována ČNB zveřejněna na webu ČNB v počtu 1551 testových otázek a 101 případových studií.
 • 17. 6. 2019 - Úspěšna odevzdána celá databáze po maratonu pracovních skupin supergarantů ČNB a MF ČR. Databáze obsahuje 1500 otázek a 100 případových studií.
 • Od 18. 4. do 9. 5. 2019 probíhalo připomínkování tvořené databáze otázek odbornou veřejností (181 osob nominovaných asociacemi). Zprávu o připomínkování, schválenou ČNB, najdete zde. (Po schválení ze strany ČNB byla zpráva zveřejněna a rozeslána nominujícím asociacím).
 • 20. 3. 2019 proběhlo v prostorách ČNB pilotní testování vytvářené databáze otázek za účasti osob nominovaných oborovými asociacemi z celého trhu. Zprávu o pilotním šetření najdete zde. 
 • Projekt byl zahájen dne 15. listopadu 2018 podpisem smlouvy s Českou národní bankou. Vedením projektu byl pověřen Ing. Petr Volek, Ph.D., odbornou garanci převzali Ing. Martin Laur (ČAP) a Dr. Martin Širůček (EFPA).

Pilotní testování na 20.3.2019