EFPA ČR do odvolání ruší všechny odborné zkoušky. Všechny informace najdete v aktualitách, na svém profilu nebo na titulní stránce Efpa.cz.
Helpdesk
titulní obrázek

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Od 1. 12. 2018 není možné vykonávat poskytování a zprostředkování bez této zkoušky.

Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Vhodné pro

 • Pracovníky poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru
 • Vázané zástupce poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru

Proč mít tuto zkoušku

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby.

Bez splnění této povinnosti není žádná osoba oprávněna spotřebitelský úvěr poskytovat ani zprostředkovávat.

Kdy je nutné zkoušku absolvovat?

Zákon je účinný od 1. 12. 2016, na splnění odbornosti byla stanovena lhůta 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2018. 

Je nutné zkoušku obnovovat?

Zkoušká má neomezenou platnost - avšak její držitel je povinnen zajistit, že si své odborné znalosti a dovednosti udržuje.

Požadavek maturitního vzdělání

Kdo k 1. prosinci 2016 jako fyzická osoba zprostředkovával nebo poskytoval alespoň po dobu 3 let spotřebitelský úvěr, nemusí maturitu dokládat. Kdo toto nesplňuje, může si maturitu dodělat nejpozději do 1. prosince 2020, jinak skončí jeho odborná způsobilost.

(zdroj: zákon o spotřebitelském úvěru, § 176 odst. 3)

TIP: Následné vzdělávání EFPA pro sektorové zkoušky, tvz. Compliance program - kontaktujte nás: lukas.beranek@efpa.cz)


Výhodnější korporátní cena zkoušky

Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, bude Vám tato cena načtena v okamžiku vložení zkoušky do objednávkového košíku.

Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Struktura zkoušky

Jsou stanoveny tři základní kategorie odborné zkoušky a jedna kombinovaná varianta, která zahrnuje všechny skupiny (kategorie) odbornosti. Každá kategorie zkoušky má specifický rozsah a skladbu otázek:

 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení (60 otázek + 2 případové studie)
 • Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru (32 otázek + 2 případové studie)
 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení (60 otázek + 2 případové studie)
 • Kombinovaná zkouška zahrnující všechny tři definované kategorie (92 otázek + 3 případové studie)


Obsah zkoušky

Test obsahuje otázky na:

 • Znalosti, představované sadou testových otázek. Tyto testové otázky jsou rozděleny na:
 • 75 % testových otázek s výběrem pouze jedné správné odpovědi z možností a-d (otázka za 1 bod)
 • 25 % testových otázek s výběrem jedné a více správných odpovědí z možností a-d (otázka za 2 body - v případě vybrání pouze části správných odpovědí je získáno 0 bodů)
 • Dovednosti, zastoupené formou případových studií. Každá studie má 5 testových otázek s výběrem pouze jedné správné odpovědi z možností a-d (otázka za 2 body).

Zkouška trvá (dle zvolené kategorie) 90-180 minut.

Složení zkoušky „Úvěr jiný než na bydlení“ zahrnuje automaticky i kategorii „Vázaný spotřebitelský úvěr“


Průběh a pravidla zkoušky

Postup je jednoduchý a vše zvládnete pomocí efpa portálu. Na zkoušku je nutno se dostavit prezenčně.

 • Po přihlášení ke zkoušce ihned zahájíte studium přípravného elearningu (pokud jste si jej objednali se zkouškou)
 • Kdykoliv si můžete sami změnit vybraný termín zkoušky, nejpozději však 7 dní před zkouškou
 • K účasti na zkoušce potřebujete průkaz totožnosti
 • Zkouška probíhá písemně. Způsob provedení je uveden vždy u vámi vybraného termínu.

Složení zkoušky

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit současně tato 3 kritéria:

 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů z testových otázek,
 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů z otázek modelových situací,
 • získat min. 75 % všech dosažitelných bodů celého zkouškového testu.

 


Oprava testu a výsledky zkoušky

 • Vyhodnocení obdržíte do 48 hodin od složení zkoušky

Veškerá pravidla pro složení zkoušky jsou součástí akreditovaného Zkušebního řádu.


Doba trvání

 • Časový limit zkoušky je nastaven dle typu odborné zkoušky na 90-180 minut

Jak se připravit

Kvalitní příprava je základem úspěchu.

V ceně zkoušky získáte u EFPA ČR:

 • E-learning s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB. Učíte se tedy přesně to, co je na zkoušce vyžadováno.
 • Cvičné testy ve speciální aplikaci DRIL. Libovolně a neomezeně zkoušejte testové otázky, prohlížejte si historii svých pokusů, zlepšování apod.
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf ke stažení. Připravujte se i bez přístupu k internetu!
 • Cvičný test složený z nejchybovějších otázek. EFPA vyhodnocuje každý měsíc úspěšnost odpovědí u jednotlivých otázek. Těžké otázky vás nepřekvapí!
 • Cvičné testy jsou vždy generovány vždy z platné ostré databáze otázek ČNB!

Na vyžádání poskytuje EFPA ČR:

 • Přípravný prezenční kurz I-4/I-8 (4 – 8 hodin), se zkušeným lektorem projdete klíčová témata, ujasníte si problematické pasáže z investic, vyřešíte případovou studii a zeptáte se na to co není jasné.
 • Skripta s kompletními výukovými texty

Výhody kvalifikace

Trh finančního poradenství prochází velkou a dlouhou proměnou. Budoucí prostor na trhu patří pouze kvalifikovaným a certifikovaným finančním poradcům!

Bonitní klientela si již nyní žádá zkušené a kvalifikované poradce. Profesní certifikáty jsou v tomto ohledu důležitým marketingovým nástrojem.


Zajištujeme přípravu i certifikaci

Pomůžeme vám tento tlak spolehlivě řešit!

EFPA ČR zajišťuje jednotlivcům i společnostem řešení přípravy i certifikací poradců ve všech hlavních oborech činnosti.

Pro vybrané profesní zkoušky jsme akreditováni Českou národní bankou, a jako jediná autorita v ČR pak udělujeme certifikát EFA, prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.