titulní obrázek

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru

NOVINKA PRO 100% PŘÍPRAVU NA ZKOUŠKU - EFEKTIVNÍ DRIL. ZDARMA K ZAKOUPENÉ ZKOUŠCE. Zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Od 1. 12. 2018 není možné vykonávat poskytování a zprostředkování bez této zkoušky.

- Prezenční forma - Distanční forma

Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Zkoušky dle ZSÚ (ÚVĚRY)

Distační forma složení této zkoušky

 • Tuto zkoušku je možné skládat rovněž distanční formou - zobrazte si termíny s místem konání "Distanční zkouška"
 • Více informací o skládání zkoušky distanční formou naleznete na efpa.cz/distancni-zkousky

Proč zkoušku mít?

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby.

Bez splnění této povinnosti není žádná osoba oprávněna spotřebitelský úvěr poskytovat ani zprostředkovávat.

Kdy je nutné zkoušku absolvovat?

Zákon je účinný od 1. 12. 2016, na splnění odbornosti byla stanovena lhůta 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2018. 

Je nutné zkoušku obnovovat?

Zkoušká má neomezenou platnost - avšak její držitel je povinnen zajistit, že si své odborné znalosti a dovednosti udržuje.

Požadavek maturitního vzdělání

Kdo k 1. prosinci 2016 jako fyzická osoba zprostředkovával nebo poskytoval alespoň po dobu 3 let spotřebitelský úvěr, nemusí maturitu dokládat. Kdo toto nesplňuje, může si maturitu dodělat nejpozději do 30. 5. 2020, jinak skončí jeho odborná způsobilost.

Podrobnější informace naleznete v souboru ,,Praxe a maturita obecně" v sekci Ke stažení.

 

(zdroj: zákon o spotřebitelském úvěru, § 176 odst. 3)

TIP: Následné vzdělávání EFPA pro sektorové zkoušky, tvz. Compliance program - kontaktujte nás: lukas.beranek@efpa.cz)


Varianty zkoušky

Jsou stanoveny tři základní kategorie odborné zkoušky a jedna kombinovaná varianta, která zahrnuje všechny skupiny (kategorie) odbornosti. Každá kategorie zkoušky má specifický rozsah a skladbu otázek.

 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení 
 • Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru 
 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení 
 • Kombinovaná zkouška zahrnující všechny tři definované kategorie


Průběh zkoušky

Celý průběh přípravy a vyhodnocení probíhá online, přičemž samotná zkouška je písemná (na papíře vytištěné zadání a odpovědi zaznamenávané ručně do odpovědního formuláře, který je automatizovaně vyhodnocován).

Délka a rozsah zkoušky je různá podle skládané kategorie (skupiny odborností).

 • Kat. I: Spotř. úvěr jiný než na bydlení: 60 testových otázek | 2 případové studie | 120 minut
 • Kat. II: Vázaný spotřebitelský úvěr: 32 testových otázek | 2 případové studie | 90 minut
 • Kat. III: Spotř. úvěr na bydlení: 60 testových otázek | 2 případové studie | 120 minut
 • Kat. IV: Kombinovaná zkouška: 92 testových otázek | 3 případové studie | 180 minut

Upozornění: Složení zkoušky „Spotř. úvěr jiný než na bydlení“ zahrnuje automaticky i kategorii „Vázaný spotřebitelský úvěr“


Složení zkoušky a její hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-3 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám zpravidla v den zkoušky, nejpozději do 48 hodin (e-mailem včetně e-lektronického certifikátu)

Certifikát má neomezenou platnost.


Příprava na zkoušku

EFPA ČR nabízí "klasické" komplexní portfolio přípravných nástrojů, abyste při zodpovědné přípravě zkoušku zvládli složit na první pokus. K dispozici ZDARMA KE ZKOUŠCE tak získáváte:

 • zcela INOVATIVNÍ výukový e-learning s množstvím příkladů, doprovodnou grafikou, komentáři a doplňujícími zdroji
 • online nástroj na práci s cvičnými testy s vysvětlením správných odpovědí, vytvářením vlastních testů či testů generovaných z neúspěšných odpovědí
 • testy nejchybovějších otázek
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf ke stažení. 

Samostatně lze pro skupiny účastníků objednat prezenční přípravný kurz (4 nebo  8 hodin).


Výhody kvalifikace

Trh finančního poradenství prochází velkou a dlouhou proměnou. Budoucí prostor na trhu patří pouze kvalifikovaným a certifikovaným finančním poradcům!

Bonitní klientela si již nyní žádá zkušené a kvalifikované poradce. Profesní certifikáty jsou v tomto ohledu důležitým marketingovým nástrojem.


Zajištujeme přípravu i certifikaci

Pomůžeme vám tento tlak spolehlivě řešit!

EFPA ČR zajišťuje jednotlivcům i společnostem řešení přípravy i certifikací poradců ve všech hlavních oborech činnosti.

Pro vybrané profesní zkoušky jsme akreditováni Českou národní bankou, a jako jediná autorita v ČR pak udělujeme certifikát EFA, prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.


Cena zkoušky a objednání

 • Základní výše účastnického poplatku za prezenční zkoušku je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Základní výše účastnického poplatku za distanční zkoušku je 1 590 Kč bez DPH (pokud nepatříte do společnosti, která má s EFPA ČR vyjednány vlastní cenové podmínky).
 • Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, je Vám tato cena načtena automaticky výše na dlaždici s variantou zkoušky.

 • Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Zkoušku lze objednat:

 • Individuálně - kliknutím na tlačítko výše Vybrat termínu u konkrétního termínu (společně se zkouškou získáte ZDARMA příparvný e-learningový kurz s cvičnými testy).
 • Hromadně - kdokoliv může v rámci jedné objednávky objednat zkoušku pro neomezený počet kolegů ze stejné uživatelské společnosti (skupiny)
 • UPOZORNĚNÍ: po odeslání objednávky je termín na zkoušce rezervován po dobu 7 dnů; pokud nedojde k úhradě, je rezervované místo uvolněno jiné zájemce a při pozdějším uhrazení objednávky již nemusí být k dispozici (v takovém případě si je možné vybrat z jakýchkoliv dostupných termínů); přístupy do e-learningového kurzu a cvičných testů jsou dostupné až po uhrazení objednávky.