26. 7. 2021: Vážení účastníci prezenčních zkoušek. V souladu s vyjádřením MZdr ČR se opět upravují požadavky na účast na veřejných termínech zkoušek: již není možné využít samotestů či testování v zaměstnání/škole. Více v aktualitách. Tým EFPA ČR
titulní obrázek

Zkouška PFP – Poradce finančního plánování

PFP (Poradce finančního plánování) je certifikát, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky a stává se předstupněm pro zkoušku EFA. Nově také s možností skládat zkoušku online - ušetřete cestovní náklady, čas a mějte při zkoušce větší pohodu a méně nervozity.

Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Co je PFP?

NOVÁ MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA A TITUL NA ČESKÉM TRHU

 
 

VSTUPTE DO SVĚTA PROFESIONÁLNÍHO FINANČNÍHO PORADENSTVÍ A PLÁNOVÁNÍ!

 • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
 • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod praktickou zkouškou, která obsahuje i mentoringovou část.
 • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
 • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

 • Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnily alespoň 2 sektorové zkoušky.

Co absolvent získá?

 • Schopnost přemýšlet v souvislostech nabytých informací ze sektorových zkoušek a prakticky je využít u klientů.
 • Předstupeň evropských certifikací EFA a EFP.
 • Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
 • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
 • Prostřednictvím crosselingu a finančního plánu větší objem produkce a výdělků.
 • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Příprava a zkouška

 • Moderní blended learning – kombinace e-learningu, tréninku s profesionálními lektory, testování a praktické zkoušky.
 • E-learning zahrnuje klíčové informace a potřebné znalosti finančního trhu, nezbytné k profesionální obsluze klienta.
 • Praktické dovednosti získáte na 2–3 denním prezenčním tréninku poskytovaném našimi akreditovanými partnery.
 • Zkoušce předchází povinné složení testu online, samotná zkouška je pak ústní a její součástí je mentoring a individuální doporučení pro váš osobní růst.
 • Zkoušet vás budou odborníci z praxe s certifikací EFA a EFP, kteří se s vámi rádi podělí o své zkušenosti.

Více informací o přípravném tréninku získáte zde:  https://efpa.cz/vzdelavani/pripravny-kurz-pfp

Novinka - Online přípravné nástroje

 • workshop “Jak připravit smysluplný finanční plán” - dvouhodinová on-line diskuse s jedním ze zkušebních komisařů. Tento WS probíhá prostřednictvím aplikace ZOOM. Lektor (komisař) ukáže na jednoduchém vzorovém případu jak postupovat při přípravě finančního plánu a účastníci mají možnost s ním jednotlivé části diskutovat. V rámci WS se řeší pouze strategická doporučení, ne jednotlivé produkty.
 • Sada e-learningových kurzů se základními informacemi z jednotlivých sektorů.

V případě zájmu o využití některých online přípravných nástrojů kontaktujte Šárku Chocovou - sarka.chocova@efpa.cz.


Průběh zkoušky - prezenční forma

Zkoušky spočívá ve zpracování případové studie s následnou obhajobou před odbornou komisí složenou ze zkušených poradců s titulem EFA či EFP. Komise hodnotí nejen odborné znalosti, ale také obchodní dovednosti účastníka.

Samotná zkouška se skládá ze čtyř částí:

 • 30min. rozhovor s “klientem”
  • On-line rozhovor s jedním z komisařů. Komisař odpovídá na dotazy poradce dle předem připravené případové studie. Technická data o produktech dostane poradce během rozhovoru prostřednictvím e-mailu.
  • Cílem je získat všechna potřebná data a informace k sestavení finančního plánu.
 • 90min. příprava řešení
  • Poradce vytvoří pro klienta jednoduchý a srozumitelný finanční plán v rozsahu strategických doporučení, při přípravě může použít jakékoliv pomůcky a materiály, včetně internetu a firemních SW.
 • 30min. obhajoba řešení
  • Poradce pošle návrh svého řešení zkušebním komisařům na e-mail, poté ho představí a vysvětlí opět prostřednictvím on-line rozhovoru.
  • V rámci této části mohou komisaři klást doplňující otázky.
 • 10min. hodnocení a zpětná vazba
  • V rámci hodnocení dostane poradce od komisařů zpětnou vazbu na svůj výkon a formou mentoringu také doporučení k dalšímu rozvoji.

Průběh zkoušky - online forma

SLOŽTE ZKOUŠKU FORMOU, KTERÁ VÁS SOUČASNĚ PŘIPRAVÍ NA AKTUÁLNÍ FORMU JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY - A UŠETŘETE ČAS, PENÍZE A MĚJTE U ZKOUŠKY VĚTŠÍ KOMFORT A MÉNĚ STRESU :-)

Zkouška probíhá prostřednictvím on-line aplikace ZOOM (bezplatná forma pro účastníky, automaticky je doinstalována součást do počítače či telefonu) a je rozdělena do 2 dnů. Časová dotace každého účastníka je maximálně 2 hodiny a 40 minut.

Zkouška spočívá stejně jako u prezenční formy ve zpracování případové studie a její obhajoby před zkušení komisí. Komise hodnotí nejen odborné znalosti, ale také obchodní dovednosti účastníka. Zkušebními komisaři jsou vždy zkušení poradci s titulem EFA, nebo EFP.

Samotná zkouška se skládá ze čtyř částí:

1. DEN ZKOUŠKY

 • 30min. rozhovor s “klientem”
  • On-line rozhovor s jedním z komisařů. Komisař odpovídá na dotazy poradce dle předem připravené případové studie. Technická data o produktech dostane poradce během rozhovoru prostřednictvím e-mailu.
  • Cílem je získat všechna potřebná data a informace k sestavení finančního plánu.
 • 90min. příprava řešení
  • Zkoušený vytvoří pro klienta jednoduchý a srozumitelný finanční plán v rozsahu strategických doporučení, při přípravě může použít jakékoliv pomůcky a materiály, včetně internetu a firemních SW.
  • Zkoušený pošle v daném termínu tiskový výstup "finanční plán" na e-mail komisařů.

2. DEN ZKOUŠKY

 • 30min. obhajoba řešení
  • Účastník představí zaslaný finanční plán a vysvětlí opět prostřednictvím on-line rozhovoru.
  • V rámci této části mohou komisaři klást doplňující otázky.
  • Komisaři nebudou hodnotit tiskový výstup z hlediska grafického zpracování, ale zaměří se na obsah návrhu řešení.
 • 10min. hodnocení a zpětná vazba
  • V rámci hodnocení dostane zkoušený od komisařů zpětnou vazbu ke svému výkonu a formou mentoringu také doporučení k dalšímu rozvoji.

Technické požadavky na realizaci online zkoušky

 • Vlastní PC/notebook/tablet s audio a video vstupy/výstupy.
 • Instalovaná aplikace Zoom (zdarma), viz zoom.us .
 • Uživatelský účet na portále efpa.cz.
 • Místnost bez vnějších rušivých vlivů po dobu celé zkoušky. Nevhodné jsou veřejné prostory, kavárny, apod.

Ukázka online zkoušky


Ukázky kurzu a prezenční zkoušky

Přípravný kurz od KFP Příprava na obhajobu Obhajoba řešení případové situace klienta před zkušební komisí Úspěšní absolventi s certifikáty