EFPA ČR do odvolání ruší všechny odborné zkoušky. Všechny informace najdete v aktualitách, na svém profilu nebo na titulní stránce Efpa.cz.
Helpdesk
titulní obrázek

Zkouška PFP – Poradce finančního plánování

PFP (Poradce finančního plánování) je certifikát, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky a stává se předstupněm pro zkoušku EFA. Nově také s možností skládat zkoušku online.

3 500,- Kč

Nejbližší termíny zkoušky

27.5.2020 09:00
Praha
8 z 14
24.6.2020 09:00
Praha
14 z 14

Co je PFP?

NOVÁ MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA A TITUL NA ČESKÉM TRHU

 
 

VSTUPTE DO SVĚTA PROFESIONÁLNÍHO FINANČNÍHO PORADENSTVÍ A PLÁNOVÁNÍ!

 • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
 • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod praktickou zkouškou, která obsahuje i mentoringovou část.
 • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
 • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

 • Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnily alespoň 2 sektorové zkoušky.

Co absolvent získá?

 • Schopnost přemýšlet v souvislostech nabytých informací ze sektorových zkoušek a prakticky je využít u klientů.
 • Předstupeň evropských certifikací EFA a EFP.
 • Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
 • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
 • Prostřednictvím crosselingu a finančního plánu větší objem produkce a výdělků.
 • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Příprava a zkouška

 • Moderní blended learning – kombinace e-learningu, tréninku s profesionálními lektory, testování a praktické zkoušky.
 • E-learning zahrnuje klíčové informace a potřebné znalosti finančního trhu, nezbytné k profesionální obsluze klienta.
 • Praktické dovednosti získáte na 2–3 denním prezenčním tréninku poskytovaném našimi akreditovanými partnery.
 • Zkoušce předchází povinné složení testu online, samotná zkouška je pak ústní a její součástí je mentoring a individuální doporučení pro váš osobní růst.
 • Zkoušet vás budou odborníci z praxe s certifikací EFA a EFP, kteří se s vámi rádi podělí o své zkušenosti.

Více informací o přípravném tréninku získáte zde:  https://efpa.cz/vzdelavani/pripravny-kurz-pfp

Novinka - Online přípravné nástroje

 • workshop “Jak připravit smysluplný finanční plán” - dvouhodinová on-line diskuse s jedním ze zkušebních komisařů. Tento WS probíhá prostřednictvím aplikace ZOOM. Lektor (komisař) ukáže na jednoduchém vzorovém případu jak postupovat při přípravě finančního plánu a účastníci mají možnost s ním jednotlivé části diskutovat. V rámci WS se řeší pouze strategická doporučení, ne jednotlivé produkty.
 • Sada e-learningových kurzů se základními informacemi z jednotlivých sektorů.

V případě zájmu o využití některých online přípravných nástrojů kontaktujte Šárku Chocovou - sarka.chocova@efpa.cz.


Průběh zkoušky - prezenční forma

Zkoušky má formu zpracování případové studie s následnou obhajobou před odbornou komisí složenou ze zkušených poradců s titulem EFA či EFP. Komise hodnotí nejen odborné znalosti, ale také obchodní dovednosti účastníka.

Samotná zkouška se skládá ze čtyř částí:

 • 30min. rozhovor s “klientem”
  • On-line rozhovor s jedním z komisařů. Komisař odpovídá na dotazy poradce dle předem připravené případové studie. Technická data o produktech dostane poradce během rozhovoru prostřednictvím e-mailu.
  • Cílem je získat všechna potřebná data a informace k sestavení finančního plánu.
 • 90min. příprava řešení
  • Poradce vytvoří pro klienta jednoduchý a srozumitelný finanční plán v rozsahu strategických doporučení, při přípravě může použít jakékoliv pomůcky a materiály, včetně internetu a firemních SW.
 • 30min. obhajoba řešení
  • Poradce pošle návrh svého řešení zkušebním komisařům na e-mail, poté ho představí a vysvětlí opět prostřednictvím on-line rozhovoru.
  • V rámci této části mohou komisaři klást doplňující otázky.
 • 10min. hodnocení a zpětná vazba
  • V rámci hodnocení dostane poradce od komisařů zpětnou vazbu na svůj výkon a formou mentoringu také doporučení k dalšímu rozvoji.

Průběh zkoušky - online forma

Zkouška probíhá prostřednictvím on-line aplikace ZOOM (bezplatná forma pro účastníky, automaticky je doinstalována součást do počítače či telefonu) formou rozhovoru se zkušební komisí.  Komise hodnotí nejen odborné znalosti, ale také obchodní dovednosti účastníka. Zkušebními komisaři jsou vždy zkušení poradci s titulem EFA, nebo EFP.

Samotná zkouška se skládá ze čtyř částí:

 • 30min. rozhovor s “klientem”
  • On-line rozhovor s jedním z komisařů. Komisař odpovídá na dotazy poradce dle předem připravené případové studie. Technická data o produktech dostane poradce během rozhovoru prostřednictvím e-mailu.
  • Cílem je získat všechna potřebná data a informace k sestavení finančního plánu.
 • 90min. příprava řešení
  • Poradce vytvoří pro klienta jednoduchý a srozumitelný finanční plán v rozsahu strategických doporučení, při přípravě může použít jakékoliv pomůcky a materiály, včetně internetu a firemních SW.
 • 30min. obhajoba řešení
  • Poradce pošle návrh svého řešení zkušebním komisařům na e-mail, poté ho představí a vysvětlí opět prostřednictvím on-line rozhovoru.
  • V rámci této části mohou komisaři klást doplňující otázky.
 • 10min. hodnocení a zpětná vazba
  • V rámci hodnocení dostane poradce od komisařů zpětnou vazbu na svůj výkon a formou mentoringu také doporučení k dalšímu rozvoji.

Technické požadavky na realizaci online zkoušky

 • Vlastní PC/notebook/tablet s audio a video vstupy/výstupy.
 • Instalovaná aplikace Zoom (zdarma), viz zoom.us .
 • Uživatelský účet na portále efpa.cz.
 • Místnost bez vnějších rušivých vlivů po dobu celé zkoušky. Nevhodné jsou veřejné prostory, kavárny, apod.

Ukázky kurzu a zkoušky

Přípravný kurz od KFP Příprava na obhajobu Obhajoba řešení případové situace klienta před zkušební komisí Úspěšní absolventi s certifikáty