titulní obrázek

Zkouška PFP – Poradce finančního plánování

PFP (Poradce finančního plánování) je certifikát, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky a stává se předstupněm pro zkoušku EFA. Nově také s možností skládat zkoušku online - ušetřete cestovní náklady, čas a mějte při zkoušce větší pohodu a méně nervozity.

- Prezenční forma - Distanční forma

Nejbližší termíny zkoušky

Vaším požadavkům neodpovídá žádná akce. Prosím upřesněte výběr.

Co je PFP?

 
 • Základní stupeň finančního poradenství - Poradce finančního plánování.
 • Vhodné pro finanční poradce zaměřené na retailovou klientelu.
 • Prestižní titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací.
 • Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod praktickou zkouškou, která obsahuje i mentoringovou část.
 • Součást skupiny mezinárodních nadsektorových certifikací (EIP, DEFS), s více než 2 800 absolventů v Evropě.
 • Nástroj dalšího profesního rozvoje pro odborníky na finančním trhu.

Vstupní požadavky

 • Zkouška je dostupná pro osoby, které mají alespoň 1 rok praxe v oboru a splnily alespoň 1 sektorovou zkoušku.

Co absolvent získá?

 • Schopnost přemýšlet v souvislostech nabytých informací ze sektorových zkoušek a prakticky je využít u klientů.
 • Předstupeň evropských certifikací EFA a EFP.
 • Vyšší profesní sebevědomí s přidanou hodnotou.
 • Větší stabilitu klientského kmene s dlouhodobým potenciálem.
 • Prostřednictvím crosselingu a finančního plánu větší objem produkce a výdělků.
 • Příslušnost ke skupině poradců s mezinárodním certifikátem – možnost sdílení svých zkušeností.

Obsah a témata certifikační zkoušky

Certifikační zkouška se skládá ze 3 částí, 

 • 30´ - sběr dat - rozhovor s klientem
 • 90´ - příprava řešení - tvorba startegického nastavení 
 • 45´ - obhajoba řešení před zkušební komisí, vyhodnocení a mentoring.

Podrobné informace ke zkoušce najdete ve Zkušebním řádu a v Průběhu zkoušky v sekci Ke stažení.

Moduly certifikace PFP

 • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
 • Pojištění
 • Penze a důchodové plánování
 • Investice a investiční rizika, kolektivní investování
 • Nemovitosti, bankovní produkty

Průběh a pravidla

Certifikační zkouška pro získání certifikátu PFP probíhá on-line v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise. Zkouška je rozložena do dvou dnů, více v dokumentu Průběh zkoušky. Pro uzavřené skupiny ji lze uskutečnit i prezenčně.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o přesném času zahájení zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, který najdete v sekce Ke stažení. Ve Zkušebním řádu - Čl.II. Podmínky pro uchazeče - naleznete i veškeré informace k dokladům, které je třeba v den konání zkoušky dokládat.


Přípravné kurzy

Přípravný kurz k této zkoušce poskytují společnosti

Podrobné informace, o obsahu a cenách, vám poskytnou kontaktní osoby uvedených společností.