Úrazové pojištění 2024

V kurzu se seznámíme s pojmy nemoc, úrazový děj. Objasníme si úskalí úrazového pojištění při sportovních činnostech. Objasníme možnosti předběžného krytí před počátkem pojištění. Poukážeme na situace, kdy dochází ke krácení pojistného plnění. Pro lepší pochopení je kurz prokládán příklady z praxe.
E-learning

Cíl kurzu

  • Vyvětlíme si rozdíly u pojistného krytí v úrazovém pojištění.
  • Prohloubíme znalosti o nastavení pojištění a upozorníme na úskalí se kterými se můžete setkat při řešení pojistných událostí.
  • Všechny principy a pojmy jsou názorně ilustrovány na praktických příkladech.

Obsah kurzu

1. Když úraz není úraz
2. Sporty a výluky
3. Předběžné krytí v pojištění osob
4. Pojištění trvalých následků úrazu

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 45 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).
 

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lucie Stejskalová
Lucie Stejskalová

Lucie vystudovala zdravotnickou školu a více než 10 let se věnuje likvidaci pojistných událostí z životního pojištění. Od roku 2019 se v EUCS věnuje propojování zkušeností a praxe z řešení pojistných událostí s prevencí v podobě srovnání pojistných podmínek životního pojištění napříč celým českým trhem.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
1 270 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání