Pojištění pracovní neschopnosti 2024

Kurz seznamuje se základními pojmy, upozorňuje na výluky, které mohou ovlivnit fungování pojištění u klientů.
E-learning

Cíl kurzu

 • Projdeme si základní pojmy a principy v pojištění pracovní neschopnosti.
 • V kurzu se seznámíme s pojmem nemoc, co může znamenat porušení léčebného režimu, úskalí u rizikového těhotenství a lázeňských pobytů.
 • Ukážeme si také rozdíly při hlášení pojistné události a nároků podle povolání.
 • Pro lepší pochopení je kurz prokládán příklady z praxe.
 • Dozvíte se, jaká vás mohou potkat úskalí ovlivňující správné fungování pojištění a likvidace pojistných událostí .

Obsah kurzu

 1. Co potřebuji k nahlášení pojistné události
 2. Porušení léčebného režimu
 3. Nemoci podle pojišťoven
 4. Pracovní neschopnost a finanční poradci
 5. Rizikové těhotenství a rodičovský příspěvek
 6. Lázeňské a rehabilitační pobyty

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny 15 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

 
Lucie Stejskalová
Lucie Stejskalová

Lucie vystudovala zdravotnickou školu a více než 10 let se věnuje likvidaci pojistných událostí z životního pojištění. Od roku 2019 se v EUCS věnuje propojování zkušeností a praxe z řešení pojistných událostí s prevencí v podobě srovnání pojistných podmínek životního pojištění napříč celým českým trhem.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
1 784 studujících
2:15 hodin studia
2:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání