To nejdůležitější ze životního pojištění 2024

V kurzu se seznámíme s pojmy předchorobí, úskalí hodnocení nemoci pojišťovnami. Ukážeme si také dopad alkoholu při řešení pojistné události, či rozdíly mezi čekací dobou a karenční lhůtou. Pro lepší pochopení je kurz prokládán příklady z praxe.
E-learning

Cíl kurzu

 • Vyvětlíme si základní pojmy a principy v pojištění osob.
 • Dozvíte se, jaká vás mohou potkat úskalí ovlivňující správné fungování pojištění.
 • Všechny principy a pojmy jsou názorně ilustrovány.

Obsah kurzu

 1. Předchorobí
 2. Není nemoc jako nemoc
 3. Pojištění a alkohol
 4. Čekací doba versus karenční lhůta

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lucie Stejskalová
Lucie Stejskalová

Lucie vystudovala zdravotnickou školu a více než 10 let se věnuje likvidaci pojistných událostí z životního pojištění. Od roku 2019 se v EUCS věnuje propojování zkušeností a praxe z řešení pojistných událostí s prevencí v podobě srovnání pojistných podmínek životního pojištění napříč celým českým trhem.

Cena
199,00 Kč
s DPH 241 Kč
Objednat
3 136 studujících
2:00 hodin studia
2:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání