Pojištění velkých rizik 2024

V kurzu se seznámíte s vývojem a požadavky na pojištění určitých specifických odvětví, která jsou však reprezentační pro celkový společenský vývoj a můžete si za uvedená odvětví dosadit i jakákoliv jiná.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zopakovat si základní informaci o tom, co je pojištění velkých rizik a seznámit se s novými výzvami v oblasti pojištění velkých rizik stimulovanými technologickým vývojem a legislativními opatřeními.

Obsah kurzu

1. Definice
2. Nové výzvy
3. Zelená ocel
4. Moderní metody ve stavebnictví 
5. Telematické technologie v dopravě 

Následné vzdělávání 

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny 30 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik  (Pojištění velkých rizik).

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Zdeněk Vondráček
Mgr. Zdeněk Vondráček

V pojišťovnictví se pohybuji více než 10 let, nejdříve na straně pojišťovny jako vázaný agent a později jako zprostředkovatel v rámci makléřských společností. Významnou část z této doby se zabývám pojištěním podnikatelských a velkých rizik, kde sbírám jak teoretické, tak praktické zkušenosti v rámci oboru v celém spektru činností.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
1 733 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání