Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2023

Kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce investičních produktů.
novinka
E-learning

Vhodné pro

 • Poradce a distributory s úspěšně absolvovanou certifikační zkouškou dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Investičním poradcům a zprostředkovatelům, kteří poskytují investiční služby, zejména pak investiční poradenství

Cíl kurzu

 • zopakovat již známé pojmy a vztahy z oblasti investic a jejich distribuce
 • seznámit se s novinkami na trhu
 • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o investičním trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

 1. Základy
 2. Druhy podkladových aktiv
 3. Investiční portfolio
 4. Investování v době vysokých úrokových sazeb

Výhodnější cena kurzu

 • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 229 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2290 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
 • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti a nevidíte u ceny kurzu přeškrtnou původní vyšší cenu? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655)

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
2 516 studujících
3:00 hodin studia
3:00 hodiny INVESTICE
E-learning
Následné vzdělávání