Pojištění podnikatelů 2024

Kurz Vás seznámí s tím, s jakými typy klientů můžete spolupracovat, jakým způsobem by spolupráce měla probíhat a naopak jakého jednání se musíte vyvarovat. Seznámíte se také s vybranou problematikou pojištění majetku - strojů.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zopakovat si základní informaci o tom, co je pojištění velkých rizik a tedy nemůže být distribuováno osobami se skupinou odbornosti dle § 57 písm. d), zákona 170/2018 Sb. Seznámit s povinnostmi zprostředkovatele, principy kterými se pojištění řídí, seznámit s trestnými činy, se kterými se můžeme v oblasti pojištění setkat a povíme si něco o vybrané kapitole z pojištění majetku. 

Obsah kurzu

1. Co je pojištění velkých rizik
2. Zprostředkování pojištění 
3. Riziková analýza 
4. Souběh činností 
5. Principy pojištění 
6. Odcizení 
7. Pojištění majetku 

Následné vzdělávání 

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 45 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Zdeněk Vondráček
Mgr. Zdeněk Vondráček

V pojišťovnictví se pohybuji více než 10 let, nejdříve na straně pojišťovny jako vázaný agent a později jako zprostředkovatel v rámci makléřských společností. Významnou část z této doby se zabývám pojištěním podnikatelských a velkých rizik, kde sbírám jak teoretické, tak praktické zkušenosti v rámci oboru v celém spektru činností.

Cena
199,00 Kč
s DPH 241 Kč
Objednat
2 985 studujících
1:45 hodin studia
1:45 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání