Spotřebitelské úvěry KOMBI - Následné vzdělávání 2024

E-learningový kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce úvěrů ve všech skupinách odbornosti.
novinka
E-learning

Cíl kurzu 

 • Zopakovat problematiku úvěrů.
 • Seznámit se s novinkami na trhu.
 • Současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, poutavou formou vás provede novinkami a připomene předpisy a regulační opatření, které musíte jako distributor úvěru znát. Kurz je opatřen řadou příkladů a ukázek z praxe

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Test má 10 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Obsah kurzu

 1. Trh spotřebitelského úvěru
 2. Dodržování pravidel v úvěrovém obchodu
 3. Platby spojené se spotřebitelským úvěrem
 4. Zásady posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 5. Fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru 
 6. Splatnost hypotečního úvěru
 7. Mimořádné splátky
 8. Účelně vynaložené náklady
 9. Úvod do registru dlužníků
 10. BRKI
 11. NRKI
 12. SOLUS
 13. Insolvenční rejstřík a další registry
 14. Regulace
 15. Zprostředkování
 16. Povinná dokumentace

Výhodnější cena kurzu 

 • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 275 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2750 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
 • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery.

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti a nevidíte u ceny kurzu přeškrtnou původní vyšší cenu? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655).

Cena
299,00 Kč
s DPH 362 Kč
Objednat
1 058 studujících
5:15 hodin studia
5:15 hodin ÚVĚRY
E-learning
Úvěry
Následné vzdělávání