Tipařina, regulace, neoprávněné podnikání - workshop

Workshop přímo navazuje na e-learning na toto téma. Jeho cílem je umožnit řízenou diskuzi nad případovými studiemi pro poradce, kteří již e-learning absolvovali. Věříme, že řízená diskuze s možností klást dotazy z praxe bude obohacující nadstavbou nad e-learningem na toto téma.
novinka
doporučujeme
Webinář

Cíl kurzu

Vědět, jak předcházet riziku daňových problémů a trestní odpovědnosti v práci klienty, Znát rozsah svých oprávnění a vědět, jaké praktiky jsou již regulatorně na hraně nebo dokonce za ní.

Obsah kurzu

1. Výdělečná činnost a jají regulace - závislá, SVČ,...
2. Neoprávěné podnikání a jeho znaky
3. Regulace prodeje finančních produktů (ZPKT, ZISIF, ZDPZ, ZDPS,ZSS, ZSÚ)
4. Vztah samostatného zprostředkovatele a jeho vázaného zástupce
5. Jednání vlastním jménem na cizí účet a odpovědnost z toho plynoucí
6. Smlouva o spolupráci a její kolize s jinými smlouvami v praxi
7. Případové studie a soudní perličky

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
1 210,00 Kč
s DPH 1 464 Kč
Žádný dostupný termín
4:00 hodin studia
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch