Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D

Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D

O autorovi

Zdeněk Husták je společníkem BBH. Působí zde jako Head of Regulation & Compliance. Mezi oblasti jeho právní expertízy patří finanční trhy a finanční služby, civilní a trestní odpovědnost právnických osob, hospodářská soutěž, ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost. V rámci své praxe působil jako právní poradce pro významné banky, pojišťovny a další finanční instituce, a to jak české, tak i mezinárodní. Je členem rozkladové komise ČNB, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Působil jako člen poradního výboru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a penzijní fondy (EIOPA). Věnuje se také publikační činnosti v oblasti finančních trhů mj. vedoucí kolektivu autorů komentáře k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, a přednáškové činnosti jak na domácích, tak i zahraničních konferencích a seminářích. Přednáší rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze či Právnické fakultě v Brně.

Zdeněk je zapsán v seznamech ČNB pro likvidátory a nucené správce obchodníků s cennými papíry, organizátorů regulovaných trhů, provozovatelů vypořádacích systémů, investičních společností, fondů kolektivního investování a hlavních administrátorů.

Autorovy kurzy