Zaměstnanecké benefity

Kurz seznamuje účastníky s principy využívání benefitů jako nepřímého nástroje personální politiky a aktuálním využíváním zaměstnaneckých benefitů. Kurz reflektuje zejména legislativní změny v roce 2023 a jejich dopad na segment zaměstnaneckých benefitů.
novinka
Prezenční

Cíl kurzu

  • Cílem tohoto kurzu je ukázat do jaké míry souvisí výše finanční odměny s motivací zaměstnance a jakým způsobem kombinovat benefity tak, aby to pro zaměstnance i zaměstnavatele bylo výhodné a z pohledu nákladů optimální.

Obsah kurzu

  1. Životní cyklus pracovníka a firmy
  2. Trh práce a ekonomický cyklus
  3. Motivace k práci
  4. Daňová konstrukce odměňování pracovníků
  5. Break even point outsorcingu
  6. Finanční benefity a jejich nákladovost
  7. Nefinanční benefity a jejich nákladovost

Informace ke kurzu

Kurz je prezenční a bude se konakt přímo v kancelářích pana Lercha. V případě, že nemůžete na místě být fyzicky, můžete se kurzu zůčastnit online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 500,00 Kč
s DPH 3 025 Kč
Žádný dostupný termín
27 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
Prezenční
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch