DPH, silniční daň, spotřební daň a cla pro finanční poradce

Kurz seznamuje účastníky s principy nepřímého zdaňování - DPH, spotřební daně a cel zejména s ohledem na daňové změny v roce 2023
novinka
doporučujeme
Prezenční

Cíl kurzu

 • Kurz je koncipován tak, aby finanční poradci věděli nejen jaká je aktuálně platná a používaná daňová legislativa, ale i jaké jsou očekávané změny do budoucna, jak se v případných změnách vyznat a jak je využít pro svoje klienty v poradenské praxi.
 • Kurz by měl účastníkům pomoct pochopit rozdílnost principů mezi přímými daněmi a nepřímými daněmi.
 • Účastníci by měli odcházet se znalostí systému zdaňování tak, aby v případě budoucích změn dokázali tyto změny promítnout do své praxe.

Obsah kurzu

 1. Konstrukce daně z přidané hodnoty
 2. Plátce daně a jeho povinnosti
 3. Kontrolní a souhrnné hlášení
 4. Identifikované osoby
 5. Reverse chargé
 6. Částečné uplatnění odpočtu – koeficienty
 7. Silniční daň
 8. Spotřební daně
 9. Cla a související mezinárodní aspekty zdaňování
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 500,00 Kč
s DPH 3 025 Kč
Žádný dostupný termín
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
8 kreditů EFP
Prezenční
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch