Úvod do promlčení 2024

Díky tomuto kurzu si osvojíte znalosti o tom, co je promlčení, jak funguje a jaké má následky. Dozvíte se různé promlčecí lhůty a jejich fungování v praxi a také jak předcházet důsledkům promlčení.
E-learning

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou promlčení včetně promlčení práva na pojistné plnění.

Obsah kurzu

1. Co je promlčení a promlčecí lhůty
2. Jak funguje promlčení v praxi
3. Bezdůvodné obohacení
4. Promlčení nároku na pojistné plnění 

Následné vzdělávání 

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu 

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
1 296 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání