Promlčení v pojištění majetku a osob 2024

Díky tomuto kurzu si osvojíte problematiku promlčení v pojištění majetku a v pojištění osob. Zjistíte, jaké jsou zde rozdíly, dozvíte se o počítání běhu lhůt, o promlčení u různých pojistných událostí.
E-learning

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je získat znalosti o promlčení v pojištění majetku a osob. Naučíte se, jak se počítají promlčecí lhůty pro různé nároky a další praktické informace týkající se promlčení nároku na pojistné plnění.

Obsah kurzu 

1. Promlčení v majetkovém pojištění
2. Promlčení v pojištění osob

Následné vzdělávání 

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny 15 minut a je možné je zařadit do skupin odbornosti: 
  -
  § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění)
  - § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

  - § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění)
  - § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5  (Neživotní pojištění podnikatelů)
 

Absolvování kurzu 

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
1 241 studujících
1:15 hodin studia
1:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání