Pojistné částky a hodnoty 2 (2024)

Kurz jednoduše naučí, jaký dopad může mít špatně nastavená pojistná částka v pojištění a jaké existují možnosti pro souběh více pojištění stejného pojistného zájmu. Získané znalosti budete moci promítnout na některé oblasti pojištění, zejména pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu. V kurzu také uvidíte, jak správně pojistné částky nastavovat vůči velikosti pojišťovaných rizik. Díky praktickým příkladům bude jednodušší si vše správně zapamatovat.
E-learning

Cíl kurzu

Seznámíte se s problematikou souběhu více pojištění jednoho pojistného zájmu a dále rizikem podpojištění a přepojištění.

Obsah kurzu

1. Podpojištění, přepojištění, zachraňovací náklady
2. Parciální a totální škoda
3. Souběh více pojištění
4. Druhy pojištění 

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny 15 minut a je možné jej zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.
 

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
1 205 studujících
2:15 hodin studia
2:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání