Promlčení v pojištění odpovědnosti 2024

Kurz představuje problematiku promlčení v pojištění odpovědnosti, připomíná aktuální judikaturu i výkladová stanoviska.
E-learning

Cíl kurzu 

Díky tomuto kurzu si osvojíte znalosti o promlčení práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti. Naučíte se, jak se počítají promlčecí lhůty pro různé nároky a další praktické informace.

Obsah kurzu 

1. Promlčecí lhůty v pojištění odpovědnosti
2. Přímý nárok poškozeného
3. Příklady počátku běhu promlčecích lhůt pro různé nároky

Následné vzdělávání 

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina a je možné je zařadit do skupin odbornosti: 
    - § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

    - § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění)

 

Absolvování kurzu 

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Objednat
1 241 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání