Pojištění nemovitosti 2024

V kurzu se dozvíte, co všechno je (může) být v rámci pojištění nemovitosti pojištěno, jsou vysvětleny a na mnoha příkladech popsány jednotlivá pojistná nebezpečí, která je možné v produktech v tuto chvíli sjednat, včetně nejobvyklejších výluk. Kurz vám pomůže si ujasnit, jaké informace od klienta získat, čemu skutečně věnovat pozornost a na co si dát pozor.
E-learning

Cíl kurzu

Kurz si dává za cíl seznámit s pojištěním občanských nemovitostí, upozorňuje čemu věnovat pozornost při výběru optimálního produktu a na co nezapomínat.

Obsah kurzu

1. Co lze pojistit (předmět pojištění)
2. Pojistná částka nemovitosti
3. Rozsah pojištění nemovitosti
4. Pojištění z pohledu pronajímatele a nájemníka 

Následné vzdělávání 

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny 30 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění)

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Zbyněk  Kuběj
Zbyněk Kuběj

Zbyněk Kuběj působí v oboru neživotního pojištění od roku 2006 (jako analytik produktů na neživotní pojištění pak od roku 2015); externí analytik EUCS, autor obsahu analýz produktů na neživotní pojištění EUCS, spoluautor metodiky EFPA na pojištění motorových vozidel. 

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
396 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Reality
Následné vzdělávání