Pojištění domácnosti 2024

V kurzu se dozvíte, co všechno je (může) být v rámci pojištění domácnosti pojištěno, jsou vysvětlena a na mnoha příkladech popsána jednotlivá pojistná nebezpečí, která je možné v současnosti sjednat, včetně nejobvyklejších výluk. Kurz vám pomůže si uvědomit, jaké informace od klienta získat, čemu věnovat pozornost a na co si dát pozor.
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámíte se vším, co potřebujete znát k výběru optimálního produktu a následného sjednání pojištění domácnosti.
 • Celý kurz obsahuje spoustu konkrétních příkladů a otázek, které vám pomohou si vše lépe zapamatovat. 

Obsah kurzu

 1. Co lze pojistit (předmět pojištění)
 2. Pojistná částka domácnosti
 3. Pojistná nebezpečí v pojištění domácnosti
 4. Místo pojištění

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 45 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Zbyněk Kuběj
Zbyněk Kuběj

Zbyněk Kuběj působí v oboru neživotního pojištění od roku 2006 (jako analytik produktů na neživotní pojištění pak od roku 2015); externí analytik EUCS, autor obsahu analýz produktů na neživotní pojištění EUCS, spoluautor metodiky EFPA na pojištění motorových vozidel. 

Cena
199,00 Kč
s DPH 241 Kč
Objednat
1 754 studujících
1:45 hodin studia
1:45 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Reality
Následné vzdělávání