Základní přehled nároků z povinného ručení 2024

Díky tomuto kurzu se dozvíte informace o právu na odškodnění škody na majetku, o právu na odškodnění újmy na zdraví a jaké jsou podmínky pro uplatnění těchto nároků. Dále získáte informace o tom, co se z povinného ručení nehradí a kdy pojišťovna bude mít nárok požadovat plnění po viníkovi nehody zpět. Podíváme se blíže na to, co je spoluzavinění, přímý nárok a jaké se v případě povinného ručení uplatní promlčecí lhůty.
E-learning

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je získat základní přehled o nárocích z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinného ručení.

Obsah kurzu 

  1. Právní rámec nároků z povinného ručení
  2. Co se z povinného ručení nehradí
  3.  Majetkové škody
  4. Nemajetkové újmy

Následné vzdělávání 

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny 15 minut  pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel).

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
2 773 studujících
2:15 hodin studia
2:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání