Bolestné a ztížení společenského uplatnění 2024

Díky tomuto kurzu se dozvíte informace o nároku na bolestné a nároku za ztížení poslečenského uplatnění, informace k Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, jak se stanoví výše náhrady za tyto nároky, jaké jsou podmínky vzniku nároku a jeho promlčení. Kurz obsahuje mnoho příkladů, díky kterým si téma lépe osvojíte.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získat informace o nároku z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinného ručení, a to v případě nároku na bolestné a nároku za ztížení poslečenského uplatnění.

Obsah kurzu

1. Společně k nárokům na bolestné a ZSU
2. Bolestné
3. Ztížení společenského uplatnění

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel).
 

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
3 592 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání