Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Zprostředkování pojištění

Být pojišťovacím poradcem je vysoce odborná činnost. Proto ji nemůže dělat kde kdo. Požadavky na pojišťovací zprostředkovatele jsou velmi přísné.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

  • Seznámit účastníky s tím, kdo a za jakých podmínek může pojištění zprostředkovávat.

Témata kurzu

1 Pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 
  1.1 Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění nebo zajištění 
  1.2 Registr pojišťovacích zprostředkovatelů 
  1.3 Odborná způsobilost pojišťovacího zprostředkovatele 
  1.4 Vznik a trvání oprávnění, poplatky 
2 Další subjekty na pojistném trhu 
  2.1 Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 
  2.2 Dohled 
3 Pravidla jednání se zákazníky 
  3.1 Informace poskytované před uzavřením pojištění (1) 
  3.2 Informace poskytované v průběhu pojištění 
4 Shrnutí

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Koupit
1 641 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání