Základní kurz dle ZPKT (INVESTICE)

E-learning

Vhodné pro

Vázané zástupce (pouze však v případě, že jsou fyzickou osobou a ke dni účinnosti novely, tedy k 3. lednu 2018, byli zapsáni v seznamu VZ na ČNB), investiční zprostředkovatel a OCP.

Kurz je nabízen ve 2 variantách:

 • pro Obchodníky s cennými papíry (OCP) - základní varianta kurzu
 • pro Investiční zprostředkovatele (IZ) - zúžený obsah zaměřený na oblasti dostupné IZ

Výhodnější cena kurzu

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO VÝHODNĚJŠÍ CENU!
 • Kontakt pro objednávky je: helpdesk@epfa.cz / 246 056 100.

Obsah kurzu

  • Finanční trh a teorie financí

  • Investiční nástroje

  • Kolektivní investování

  • Investice a investiční strategie

  • Legislativa, regulace a poskytování investičních služeb

  • Finanční analýza

Absolování kurzu

 • Kurz je zakončen testem o 15 otázkách s požadovanou úspěšností min. 80 % (12 otázek)

 • Každá otázka má 4 možnosti odpovědí, pouze 1 správná, test nemá omezený počet opakování

 • Po úspěšném složení testu je vystaven certifikát v pdf, který je podkladem pro čestné prohlášení při registraci u ČNB.

Ing. Petr Šafránek
Ing. Petr Šafránek

Bývalý generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. Podílí se na tvorbě legislativy, věnouje se konzultantské činnosti.

Ing. Martin Širůček, PhD.
Ing. Martin Širůček, PhD.

Martin Širůček pracuje jako pedagog na Provozně Ekonomické Fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde přednáší problematiku finančních a kapitálových trhů, osobních a rodinných financí, investičních záměrů a inovací. Je garantem zkoušek odborné způsobilosti Evropské Asociace Finančních Poradců ČR, působí jako lektor vzdělávacího kurzu European Financial Analyst a zkušební komisař odborné zkoušky EFA.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
8:00 hodin studia
E-learning
Příprava na zkoušku