STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Ing. Petr Šafránek

Ing. Petr Šafránek

O autorovi

Bývalý generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. Podílí se na tvorbě legislativy, věnouje se konzultantské činnosti.

Autorovy kurzy