Workshop formy podnikání, rizika, náklady,…

Cílem workshopu je prakticky ukázat rozdíl mezi různými formami podnikání v našem oboru tak, aby měl každý poradce dostatečné informace pro rozhodování, zda bude podnikat jako FOP nebo pomocí nějaké PO. Chceme rozebrat několik úhlů pohledu - míra zdanění v závislosti na tržbách a reálné ziskovosti, rizika jednotlivých forem podnikání a míra nesené odpovědnosti, možnosti růstu podnikání, možnosti exitu podnikání
Webinář

Cíl kurzu

Znát rozdíly mezi různými formami podnikání a znát mantinely jejich vhodnosti a použitelnosti. Chceme, aby poradce měli informace k volbě formy podnikání tak, aby to byla skutečně jejich kvalifikovaná volba a ne aby to byla volba na základě "jedna paní povidala". Věříme, že správně zvolená forma podnikání v konečném důsledku vede ke zkvalitnění poskytované služby pro klienta.

Obsah kurzu

text
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
1 210,00 Kč
s DPH 1 464 Kč
Žádný dostupný termín
4:00 hodin studia
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch